x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOPP1 Johdatus sosiaalitieteisiin, monimuoto-opintoina Pori 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiaalitieteellisten oppiaineiden välisiä samankaltaisuuksia ja eroja yhteiskunnan ja sen eri ilmiöiden tarkastelussa.
Opiskelija osaa nimetä sosiaalitieteen keskeisiä teoriasuuntia, käsitteitä ja soveltamisaloja sekä
koostaa tietoa sosiaalitieteellisen oheismateriaalin perusteella.

Yleiskuvaus

Toteutetaan monimuoto-opintoina. Opinnnot tapahtuvat pääasiassa Moodle-oppimisympäristössä. Opinnoissa hyödynnetään luentotallenteita, työskennellään Moodlessa ja tehdään etätehtäviä. 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen päättyy 27.1.2013 23:59 nettiopsun kautta. Katso päätalon opetusohjelmatiedoista:

Opettajat

Marko Salonen, Vastaava opettaja
Sanni Tiitinen, Tuutori

Opetus

31.1.2013 – 15.5.2013
Luento-opetus 2 tuntia
Aloitustapaaminen Pori
To 31.1.2013 klo 17-18.30, Porin yliopistokeskuksen luokka 103
Itsenäinen työskentely 20 tuntia Verkossa
Pienryhmäopetus 34 tuntia Verkossa

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Kurssilla on aloitustapaaminen joka järjestetään kolmella vaihtoehtoisella paikkakunnalla samansisältöisesti. Aloitusajankohdat: 30.1. klo 17.00-18.30 Tampere, 31.1. klo 17.00-18.30 Pori, 1.2. klo 17.00-18.30 Seinäjoki