x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASSM2 Eriytyvä syventävä tutkimusmenetelmäkurssi A: Tilastojen hyödyntäminen tutkimuksen tekemisessä 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- syventävät osaamistaan tutkimusmenetelmien ja tutkimusotteiden osalta lähinnä oman tutkimussuuntautumisen mukaan

Kurssin lähtötaso-oletuksena on, että opiskelijalla on hallussaan SPSS-ohjelman perusanalyysit (mm. ristiintaulukointi, t-testi ja varianssianalyysi)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään 2.1.2013.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Toni Saarivirta, Vastaava opettaja

Opetus

14.1.2013 – 25.4.2013
Pienryhmäopetus 30 tuntia
Ryhmä
Ma 14.1.2013 klo 14-17, Virta 529
Ma 21.1.2013 klo 14-17, Virta 529
Ma 28.1.2013 klo 10-16, Virta 529
Ma 11.2.2013 klo 14-17, Virta 529
Ma 22.4.2013 klo 9-13, Virta 512
Ke 24.4.2013 klo 9-13, Virta 512
Pe 26.4.2013 klo 9-13, Virta 512

Lisätiedot

Max 15 opiskelijaa.

Edellytyksenä opintojaksolle osallistumiselle on aineopintojen kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät -kurssin suorittaminen.