x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset (Avoin yliopisto, Tampere) 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
– tuntevat teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, erottavat kvantitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtävät tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
– erottavat erilaiset mitta-asteikot, osaavat käyttää tarkoituksenmukaisia tilastollisia tunnuslukuja havaintoaineiston kuvaamisessa, hallitsevat tilastollisten analyysivälineiden käytön hypoteesin testaamisessa, tuntevat niiden käyttötilanteet ja soveltamisedellytykset
– perehtyvät havaintoaineiston kuvailuun, hypoteesien testaamiseen ja mittarin luotettavuuden arviointiin SPSS-ohjelman avulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa su 10.2.2013 mennessä

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Leila Saros, Opettaja

Opetus

4.4.2013 – 14.5.2013
Itsenäinen työskentely 72 tuntia
Harjoitukset 36 tuntia
Ryhmä 15 (Leila Saros), avoimen yliopiston toteuttama lähiopetuksen ryhmä (Tampere), jossa on tarjolla viisi paikkaa tutkinto-ohjelman opiskelijoille
To 4.4.2013 klo 16.45-19.15, Virta, mikroluokka 53 (h. 123)
La 6.4.2013 klo 9.15-14.45, Virta, luokka 529
Ti 9.4.2013 klo 16.45-20.00, Virta, luokka 529
To 11.4.2013 klo 16.45-20.00, Virta, luokka 529
Ti 16.4.2013 klo 16.45-20.00, Virta, luokka 529
Ke 17.4.2013 klo 16.45-20.00, Virta, luokka 529
To 18.4.2013 klo 16.45-20.00, Virta, luokka 529
Ti 7.5.2013 klo 16.45-20.00, Virta, luokka 529
Ke 22.5.2013 klo 17.30-20.00, Virta, luokka 529, Huom! Opetuspäivän muutos