x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
– tuntevat teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, erottavat kvantitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtävät tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
– erottavat erilaiset mitta-asteikot, osaavat käyttää tarkoituksenmukaisia tilastollisia tunnuslukuja havaintoaineiston kuvaamisessa, hallitsevat tilastollisten analyysivälineiden käytön hypoteesin testaamisessa, tuntevat niiden käyttötilanteet ja soveltamisedellytykset
– perehtyvät havaintoaineiston kuvailuun, hypoteesien testaamiseen ja mittarin luotettavuuden arviointiin SPSS-ohjelman avulla.

Yleiskuvaus

Max 15 opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa su 27.1.2013 mennessä

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Leila Saros, Opettaja

Opetus

14.3.2013 – 14.5.2013
Itsenäinen työskentely 72 tuntia
Harjoitukset 36 tuntia
Ryhmä 11, luokanopettajaksi opiskelevat etusijalla (Saros)
To 14.3.2013 klo 16.15-19.30, Virta529
Ti 19.3.2013 klo 15.15-18.45
Ke 20.3.2013 klo 15.15-18.45, Virta529
Ke 27.3.2013 klo 15.15-18.45, Virta529
Pe 5.4.2013 klo 14.15-17.15, Virta529
Ke 10.4.2013 klo 15.15-18.45, Virta529
Pe 19.4.2013 klo 14.15-17.15, Virta529
To 2.5.2013 klo 16.15-19.45, Virta529
Ma 6.5.2013 klo 16.15-19.15, Virta529