x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on, että opiskelijat
– hahmottavat teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvalitatiivisessa tutkimuksessa, erottavat kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtävät tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
– perehtyvät kvalitatiivisen tutkimuksen keskeisiin tutkimusotteisiin ja laadullisen aineiston analysointiin ja tulkintaan
– tuntevat laadullisen aineiston hankintaan, analyysiin ja havaintojen tulkintaan liittyvät periaatteet.

Yleiskuvaus

Max 16 opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään ke 9.1.2013.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pekka Räihä, Eija Syrjäläinen, Opettaja

Opetus

21.1.2013 – 31.3.2013
Harjoitukset 30 tuntia
Ryhmä 8 (Syrjäläinen), luokanopettajaopiskelijat etusijalla
Ma 21.1.2013 klo 12.00-14.00, Virta114
Pe 22.2.2013 - 1.3.2013 viikoittain klo 10.30-15.00, Virta114
Pe 15.3.2013 - 22.3.2013 viikoittain klo 10.30-15.00, Virta114
Ryhmä 9 (Räihä), luokanopettajaopiskelijat etusijalla
Ma 21.1.2013 klo 11.15-13.30, Virta112
Ma 28.1.2013 klo 9.15-11.30, Virta112
Ma 4.2.2013 klo 11.15-13.30, Virta243
Ma 11.2.2013 klo 11.15-13.30, Virta120
Ma 18.2.2013 klo 9.15-11.30, Virta352
Ma 25.2.2013 klo 11.15-13.30, Virta120
Ti 12.3.2013 klo 9.15-11.30, Virta112
To 14.3.2013 klo 9.15-11.30, Virta112
Ti 19.3.2013 klo 9.15-11.30, Virta120
To 21.3.2013 klo 9.15-11.30, Virta112
Ryhmä 11 (Räihä), luokanopettajaopiskelijat etusijalla
Ma 21.1.2013 klo 14.15-16.30, Virta114
Ma 28.1.2013 klo 14.15-16.30, Virta112
Ma 4.2.2013 klo 14.15-16.30, Virta120
Ma 11.2.2013 klo 14.15-16.30, Virta112
Ma 18.2.2013 klo 14.15-16.30, Virta243
Ma 25.2.2013 klo 14.15-16.30, Virta114
Ma 11.3.2013 klo 16.15-18.30, Virta352
Ma 18.3.2013 klo 15.15-17.30, Virta114
To 21.3.2013 klo 16.15-18.30, Virta243
Ma 25.3.2013 klo 15.15-17.30, Virta114
Itsenäinen työskentely 78 tuntia