x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MVKS15R Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari ranska-suomi - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lain ja hallinnon käännösviestinnän toimintakentän sekä erikoispiirteet ja menetelmät. Hän osaa kääntää lain ja hallinnon alan tekstejä ranskasta suomeen ja perustella käännösratkaisunsa sekä ymmärtää lain ja hallinnon alan termien ja ilmausten roolin lain ja hallinnon käännösviestinnässä. Hän osaa hakea termivastineita ja arvioida niiden sopivuutta kulloiseenkin kontekstiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anne-Laure Kiviniemi, Vastaava opettaja
Heli Mäntyranta, Opettaja

Opetus

17.1.2013 – 16.5.2013
Pienryhmäopetus
To 17.1.2013 - 16.5.2013 joka toinen viikko klo 10-12, Pinni B 5005, Opetusta noin joka toinen viikko mutta tapaamiskerrat sovitaan tarkemmin kurssilla.

Arviointi

Numerolla 1-5.