x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISA2 Näkökulmia sota- ja säännöstelytalouteen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Luentokurssin ja seminaarin suoritettuaan opiskelija tuntee sota- ja säännöstelytalouden mekanismeja ja osaa eritellä poikkeusaikojen problematiikkaa yhteiskuntahistoriallisesta näkökulmasta.

Yleiskuvaus

Luentokurssilla perehdytään useista eri näkökulmista sota- ja säännöstelytalouteen Suomessa toisen maailmansodan aikana ja jälleenrakennuksen vuosina. Kurssilla pohditaan kansainvälisesti vertaillen, miten talouden valtiollista säännöstelyä toteutettiin käytännössä ja miten kansanhuoltojärjestelmä ohjasi kotirintaman arkea tavarapulan oloissa. Kurssi jatkuu seminaarityöskentelynä kevätlukukauden toisessa periodissa. Seminaarissa perehdytään harjoitustöiden kautta mm. kansanhuollon toimintaan paikallisella tasolla ja tarkastellaan teollisuuslaitosten mobilisointia sotatalouden palvelukseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Kari Teräs, Vastaava opettaja

Opetus

17.1.2013 – 16.5.2013
Pienryhmäopetus 32 tuntia
Pienryhmäopetus
To 17.1.2013 - 7.3.2013 viikoittain klo 12-14, Päät LS C6
To 14.3.2013 - 16.5.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B 3074

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssille otetaan korkeintaan 15 opiskelijaa. Etusija historian tutkinto-ohjelman opiskelijoilla.