x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA3 Klassikkoseminaari: Kant ja Dilthey
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Seminaarissa on tarkoitus tarkastella Kantin filosofiaa Prolegomena -teoksen kautta. Teos on ilmestynyt suomeksi Vesa Oittisen kääntämänä vuonna 1997, julkaisijana Gaudeamus. Tätä suomennosta seminaarissa käytetään pohjatekstinä. Tämän lisäksi on tarkoitus tutustua valituin tekstein Wilhelm Diltheyn Kant -kritiikkiin. Tekstit ilmoitetaan myöhemmin.

Kurssin aluksi on lyhyt luentojakso Kantin filosofiasta ja sen kohtaamasta kritiikistä.

Olisi hyvä, jos osallistujat tutustuisivat ennen seminaaria Vesa Oittisen Prolegomenaan kirjoittamaan johdantoon.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Seminaariluontoisuuden vuoksi olen ajatellut asettaa kurssin osallistujien enimmäismääräksi 15. Siksi pyydän, että kurssille tulijat ilmoittautuisivat minulle (erna.oesch@uta.fi) sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Opettajat

Erna Oesch, Vastaava opettaja
erna.oesch[ät]uta.fi

Opetus

22.3.2013 – 10.5.2013
Seminaari
Pe 22.3.2013 - 10.5.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B4141

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Immanuel Kant: Prolegomena, suom. Vesa Oittinen. Gaudeamus 1997

Wilhelm Dilthey:

Kurssilla luettavat tekstit tulevat jaettavaksi moodleen 19.3. mennessä.