x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA1 Mitä filosofian historia on? 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Opiskelija kiinnostuu filosofian historiasta tyypillisesti luettuaan ensin sekundaarikirjallisuutta ja innostuttuaan jostain filosofista tätä kautta, tarttuu kyseisen filosofin alkuperäisteokseen tai teoksiin, lukee niitä ja kirjoittaa lukemastaan. Lukemattomat opinnäytetyöt ovat syntyneet tällä tavoin.

Filosofian historiaa voidaan lähestyä kriittisemmin.  Tällä kurssilla kysytään, mitä filosofian historia on, kysymyksen kahdessa merkityksessä.  Ensinnäkin selvittelemme mitä filosofian historiassa tutkitaan ja miten sitä voidaan tutkia. Toiseksi selvittelemme millainen suhde filosofian historialla on filosofiaan: onko filosofian historian tutkimuksen päähyöty siinä, että opitaan ymmärtämään menneiden filosofien oppirakennelmia vai kenties historiallisen tarkastelutavan omaksumisessa?

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia teemoja:

1. Filosofian historian lajityyppejä
2. Filosofian historian tutkimukseen liittyviä metodologisia ongelmia
3. Filosofian historia filosofiana

Kurssilla parannetaan valmiuksia tehdä kriitistä filosofian historian tutkimusta, tulkita filosofian historian tutkimuksia sekä kohennetaan filosofisen ajattelun kykyä.

Kurssi sopii erityisen hyvin henkilöille, jotka kaavailevat opinnäytteen tekemistä filosofian historiaan liittyvästä aiheesta, mutta monet metodologiset ongelmat ovat analogisia nykykeskusteluiden tulkintaongelmien kanssa.

Opettajat

FT Sami Syrjämäki, Vastaava opettaja
Sami.Syrjamaki[ät]uta.fi

Opetus

14.1.2013 – 28.1.2013
Luento-opetus 15 tuntia
Ma 14.1.2013 - 28.1.2013 viikoittain klo 9.30-14, Pinni B4141

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali (kalvot)