x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA7 Ontologia ja sen metodi
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

1900-luvun angloamerikkalaisen filosofian keskeinen hahmo W. V. Quine (1908–2000) esitti viime vuosisadan puolivälistä lähtien erittäin vaikutusvaltaisiksi muodostuneita näkemyksiä ontologiasta ja sen menetelmästä. Keskeistä oli ajatus ensimmäisen kertaluvun predikaattilogiikasta kanonisena notaationa, jonka avulla voimme regimentoida kielenkäyttöämme siten, että ontologiset sitoumuksemme tulevat eksplisiittisesti näkyviin.

Tämän artikkeliseminaarin tarkoituksena on reflektoida kriittisesti sekä ontologian yleistä luonnetta että erityisesti Quine -tyyppistä ontologian metodia. Jokainen artikkeliseminaarin osallistuja lukee ennen kutakin kokoontumiskertaa kyseiselle kerralle osoitetun artikkelin ja valmistautuu keskustelemaan sen aiheista. Kurssin suorittamisen edellytyksenä on kaikkien artikkeleiden huolellinen lukeminen sekä aktiivinen osallistuminen seminaarin keskusteluun.

Kurssista voi saada opintopisteitä kolmella erilaisella tavalla: (i) Jokaisella kerralla joku seminaarin osallistujista pitää keskustelun pohjustukseksi n. 45 min. alustuksen käsiteltävästä artikkelista. Näitä alustusvuoroja voi varata yllä esitetystä sähköpostiosoitteesta. (ii) Seminaarissa käsiteltävien tekstien ja kurssilla annettavien lisälähteiden pohjalta voi kirjoittaa esseen. (iii) Tarvittaessa on mahdollista sekä pitää kurssilla alustus että kirjoittaa sen aihepiiristä essee.

Opettajat

Heikki J. Koskinen, Vastaava opettaja

Opetus

14.3.2013 – 18.4.2013
Luento-opetus 10 tuntia
To 14.3.2013 - 18.4.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3110
Poikkeukset:
21.3.2013 klo 10 –12 , Pinni B4116

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Artikkeliseminaarin tekstit:

1. (to 14.3.) Quine, W. V., 1980, “On What There Is”, teoksessa From a Logical Point of View: Nine Logico-Philosophical Essays, Second Edition, Revised, Harvard University Press, Cambridge MA, 1-19. [alkup. 1948]

2. (to 21.3.) van Inwagen, Peter, 2001, “Meta-ontology”, teoksessa Ontology, Identity, and Modality: Essays in Metaphysics, Cambridge University Press, Cambridge, 13-31. [alkup. 1998]

3. (to 4.4.) Varzi, Achille, 2002, “Words and Objects”, teoksessa Individuals, Essence and Identity: Themes of Analytic Metaphysics, Kluwer, Dordrecht, 49-75.

4. (to 11.4.) Lowe, E. J., 2006, “Some Formal Ontological Relations” & “Formal Ontology and Logical Syntax”, luvut 3 ja 4 teoksessa The Four-Category Ontology: A Metaphysical Foundation for Natural Science, Oxford University Press, Oxford, 34-65.

5. (to 18.4.) Schaffer, Jonathan, 2009, “On What Grounds What”, teoksessa Metametaphysics: New Essays on the Foundations of Ontology, Oxford University Press, Oxford, 347-383.