x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin, monimuoto-opintoina 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiaalitieteellisten oppiaineiden välisiä samankaltaisuuksia ja eroja yhteiskunnan ja sen eri ilmiöiden tarkastelussa.
Opiskelija osaa nimetä sosiaalitieteen keskeisiä teoriasuuntia, käsitteitä ja soveltamisaloja sekä
koostaa tietoa sosiaalitieteellisen oheismateriaalin perusteella.

Yleiskuvaus

Toteutetaan monimuoto-opintoina. Opinnot tapahtuvat pääasiassa Moodle-oppimisympäristössä. Opinnoissa hyödynnetään luentotallenteita, työskennellään Moodlessa ja tehdään etätehtäviä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marko Salonen, Vastaava opettaja
Sanni Tiitinen, Tuutori

Opetus

30.1.2013 – 15.5.2013
Luento-opetus 2 tuntia + 34 tuntia Verkossa
Aloitustapaaminen Tampere
Ke 30.1.2013 klo 17-18.30, Linna K103
Itsenäinen työskentely 20 tuntia Verkossa

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Kurssi alkaa aloitustapaamisella, joka järjestetään kolmella vaihtoehtoisella paikkakunnalla samansisältöisesti. Opiskelija osallistuu yhteen näistä.

Aloitusajankohdat ja -paikat:

30.1. klo 17.00-18.30 Tampere: Luentosali K103, Linna, Kalevantie 5


31.1. klo 17.00-18.30 Pori: Luokka 103, Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11


1.2. klo 17.00-18.30 Seinäjoki: Luokka 102A, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu