x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYS1B3 Professionaalisuus käytännöissä ja käytäntötutkimus -Dokumentointi ja sosiaalityön tieto 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee dokumentoinnin erilaiset roolit ja merkitykset osana professionaalista sosiaalityötä ja sosiaalityön tutkimusta. Käsiteltäviä teemoja ovat dokumentoinnin ohjeet ja käytännöt, asiakastietojärjestelmät, dokumentointi ja tiedonmuodostus, asiakkaiden ja asiakirjojen suhteet sekä dokumenttien käyttö sosiaalityön tutkimuksessa. Kurssin käytyään opiskelijalla on valmius analysoida kriittisesti sosiaalityössä tuotettavia dokumentteja niin niiden sisällön, tuotantoehtojen kuin seurauksellisuuden näkökulmista.

Yleiskuvaus

- ajankohta: 3.-4. periodi, tiistaisin 9-11
- kurssi päättyy maaliskuun loppuun mennessä
- kontaktiopetus 7x2=14 tuntia
- itsenäinen työskentely 40 tuntia
- korvaa  opintojaksosta STYS1B3 (Professionaalisuus käytännöissä ja käytäntötutkimus) teoksen  Evans, Tony & Hardy, Mark 2010. Evidence and Knowledge for Practice. Polity Press.
- koko opintojakso (tentittäväksi jäävät 2 kirjaa) suositellaan suoritettavaksi kevään 2013 aikana

Kurssin työskentely rakentuu pääsääntöisesti kullekin kokoontumiskerralle luettavien kotimaisten ja kansainvälisten tieteellisten artikkelien ja niiden pohjalta käytävien keskustelujen ja yhteisen työskentelyn varaan. Kurssilla on myös muutamia lyhyitä opettajan ja mahd. vierailijoiden alustuksia.

Kurssin suoritus perustuu aktiiviseen osallistumiseen ryhmän työskentelyyn, kultakin kerralta laadittavaan n. 1 liuskan oppimisreflektioon sekä 4-5 liuskan kokoavaan/syventävään loppureflektioon.

1. kokoontuminen tiistaina 29.1.2013

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Aino Ritala-Koskinen, Vastaava opettaja
aino.ritala-koskinen[ät]uta.fi

Opetus

29.1.2013 – 26.3.2013
Seminaari 14 tuntia
Ti 29.1.2013 - 26.3.2013 viikoittain klo 9-11, Auttila rh. 246

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

-