x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.2.4 Ryhmät ja ryhmien väliset suhteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipsykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää sosiaalipsykologisia tapoja tutkia ryhmiä ja niiden välisiä suhteita, erityisesti kategorisointien näkökulmasta. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan analyyttisia lähestymistapoja ryhmäilmiöiden tarkasteluun. Opiskelija tiedostaa ryhmäjäsenyyksien ja kategorisointien kaksinaisuuden: toisaalta maailman jäsentämisen ja identiteetin rakentamisen välineinä sekä toisaalta syrjinnän ja ennakkoluuloisuuden mahdollistajina.

Yleiskuvaus

Seminaarimuotoinen kurssi, johon sisältyy luennointia, yhteisiä lukemistoja sekä harjoitusten tekemistä. Opintojaksossa tarkastellaan ryhmäilmiöitä ja niiden tutkimista erilaisista sosiaalipsykologisista lähtökohdista. Kurssilla painottuu etnometodologinen tutkimusperinne, jonka rinnalla tutustutaan joihinkin perinteisiin sosiaalipsykologisiin ryhmäteorioihin, kuten sosiaalisen identiteetin teoriaan. Kurssilla käsitellään mm. seuraavia teemoja: ennakkoluulot, yhteenkuuluvuus, rasismi, kansallisuus,  identiteetti ja ihmisten väliset erot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille valitaan maksimissaan 30 opiskelijaa kriteerinä aiemmat opinnot ja opintojen aloitusvuosi.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Minna Nikunen, Vastaava opettaja
Sanna Raudaskoski, Opettaja

Opetus

15.1.2013 – 16.4.2013
Luento-opetus
Luennot
Ti 15.1.2013 - 5.3.2013 viikoittain klo 12-14, Linna 6017
Luennot
Ti 12.3.2013 - 16.4.2013 viikoittain klo 12-14, Linna 5014

Arviointiperusteet

Kurssi arvioidaan 1-5. Arvosanaan vaikuttavat läsnäolo, harjoitustöiden tekeminen, yleinen aktiivisuus

Oppimateriaalit

Tarvittavat oppimateriaalit jaetaan kurssilla.

Lisätiedot

Tiistaisin klo 12-14 alkaen 15.1.2013. Kurssi alkaa tilassa LINNA 6017

Kurssille valitaan maksimissaan 30 opiskelijaa kriteerinä aiemmat opinnot ja opintojen aloitusvuosi.