x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KKSUYHT2 Puheviestinnän perusteet (avoin yliopisto-opetus), Tampere 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kieli/LANCE
Kielikeskus

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

- tuntee puheviestintään liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä ja osaa soveltaa niitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- tiedostaa omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan viestijänä sekä osaa realistisesti arvioida vuorovaikutusosaamistaan ja haluaa kehittää sitä
- osaa havainnoida ja kuunnella aktiivisesti ja analyyttisesti
- osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti sekä hyödyntää saamaansa palautetta
- osaa valmistautua erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin tarkoituksenmukaisesti eli esimerkiksi jäsentää, havainnollistaa, kohdentaa ja argumentoida viestinsä eri kuuntelijoille
- tuntee ryhmän toiminnan periaatteet, osaa toimia yhteistyössä muiden kanssa ja osaa arvioida omaa sekä koko ryhmän toimintaa
- ymmärtää vuorovaikutusosaamisen ja vuorovaikutussuhteiden merkityksen opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän kannalta
- ymmärtää ja osaa ottaa huomioon viestinnän eettiset näkökulmat

Yleiskuvaus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen osana akateemista asiantuntijuutta. Opintojaksolla perehdytään puheviestinnän ilmiöihin ja käsitteisiin sekä kehitetään omaa vuorovaikutusosaamista monipuolisten harjoitusten avulla.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimen yliopiston kieliopintoihin ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Etusija kursseihin on avoimen yliopiston opiskelijoilla. Jos paikkoja jää, voidaan kurssille ottaa tutkinto-opiskelijoita, joille kurssi on tällöin maksuton. Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Maija Peltola, Vastaava opettaja

Opetus

19.1.2013 – 19.2.2013
Pienryhmäopetus 26 tuntia
La 19.1.2013 klo 9.00-16.00, Päätalo, TV-studio D04, Kalevantie 4
Ti 22.1.2013 - 19.2.2013 viikoittain klo 17.00-20.00, Päätalo, TV-studio D04, Kalevantie 4
Itsenäinen työskentely 28 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Kurssisihteeri Seija Söderkultalahti, seija.soderkultalahti@uta.fi tai
opintojen suunnitteluun liittyen suunnittelija Taina Rinne, taina.rinne@uta.fi