x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA13 Journalistisen työn perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perillä journalistisen työprosessin eri vaiheista, ymmärtää keskeisten journalististen juttutyyppien peruspiirteet ja niiden erot sekä osaa soveltaa oppimaansa eri medioihin. Opiskelija osaa uutisen, featuren, haastattelun ja mielipidejuttujen tekemisen perustaidot ideoinnista tiedonhaun kautta jutun julkaisemisen vaatimuksiin ennen muuta sanomalehdessä ja verkkomediassa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opettajat

Laura Ahva (4 ryhmä), Vastaava opettaja
laura.ahva[ät]uta.fi
Paula Sallinen (ryhmä 3), Opettaja
paula.sallinen[ät]uta.fi

Opetus

6.9.2012 – 25.4.2013
Pienryhmäopetus 80 tuntia
Ryhmä 3
To 10.1.2013 - 25.4.2013 viikoittain klo 9-14, Harjoitustoimitus (A191f)
Poikkeukset:
7.3.2013 , ei opetusta
28.3.2013 , ei opetusta
Ryhmä 4
To 10.1.2013 - 25.4.2013 viikoittain klo 9-14, Harjoitustoimitus (A191 g)
Poikkeukset:
7.3.2013 , ei opetusta
28.3.2013 , ei opetusta
Lukupiiri 10 tuntia Verkossa

Oppimateriaalit

Lukuvuonna 2012-2013 perehdytään uusimpaan Journalismikritiikin vuosikirjaan http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65347/journalismikritiikin_vuosikirja_2012.pdf?sequence=1

Lisätiedot

Ryhmään otetaan vain journalistiikan linjan opiskelijat