x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUKKP4 Kirjoittaminen ja lukeminen (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kieli ja kulttuuri
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kirjoittaa vaivatta ja varmasti suomenkielisiä tekstejä, erityisesti opiskelu- ja työelämässä käytettyjä tekstilajeja. (Ks. Eurooppalainen viitekehyksen taso B2.2, http://www.uta.fi/laitokset/kielikeskus/CEF/viitekehys.htm)

Yleiskuvaus

Opintojaksossa tarkastellaan eri tekstilajeja edustavia autenttisia tekstejä niin ymmärtämisen kuin tuottamisenkin näkökulmasta. Opintojaksoon kuuluu luento-opetusta, jossa käsitellään tekstilajien piirteitä, suomen kielen kirjoitetun asiatyylin konventioita ja normeja sekä tekstin luettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Opintojakson aikana opiskelija tuottaa itse tekstejä ja saa niistä palautetta, jonka perusteella hän korjaa omat tekstinsä.

Maksu

50 euroa
Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

Opettajat

Opetus

14.1.2013 – 27.3.2013
Luento-opetus
Ma 14.1.2013 - 22.4.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3108, Kanslerinrinne 1
Ke 16.1.2013 - 27.3.2013 viikoittain klo 8-10, Pinni B3108, Kanslerinrinne 1

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintojaksoon valitaan opiskelijat lähtötasokokeen perusteella, jonka hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä opinnoille.
Lisätietoa lähtötasokokeesta

Opintojakson suorittaminen vaatii tiivistä läsnäoloa ja osallistumista kontaktiopetukseen sekä itsenäistä työskentelyä.