x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOP10.3.4 Kriminaalipolitiikka (AYO, lähiopetus, Pori) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää valitsemansa sosiaalipolitiikan erityisalueen aihealueita teoreettisesti ja tuntee sen toimintakäytännöt. Hän osaa soveltaa valitsemansa sosiaalipolitiikan erityisalueen tietoja tutkimusorientoituneesti ja saa samalla tukea pro gradu -tutkielmaopintoihinsa (tutkinto-opiskelijat).

Yleiskuvaus

Kurssi on osa Porin sosiaalitieteiden teemaopintoja. Kurssilla voi suorittaa seuraavan jakson:

SOP10.3.4 Kriminaalipolitiikka 5 op

Opinnot ovat syventäviä opintoja ja soveltuvat parhaiten jo aiemmin korkeakouluopintoja suorittaneille. Edeltävien opintojen vaatimuksia ei kuitenkaan ole.

Kirjallisuudesta 2 op korvaava luentosarja toteutetaan tutkinto-opiskelijoiden kanssa yhteisopetuksena,  johon avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat (max 10) voivat osallistua.

Luentosarja:

Yliassistentti, TaY Ossi Eskelinen
-luento Ti 5.2.2013 klo 16–18, luokka 103
- Alle 15-vuotiaat rikosten tekijöinä ja rikosten sovittelussa - restoratiivinen oikeus rikosoikeudellisesti vastuussa olevien sovittelujärjestelmän perustana
- Perheväkivallan sovittelu

 - Luento Ti 12.2.2013 klo 16–18, luokka 103
- Lapsiin kohdistuva perheväkivalta ja siihen puuttuminen. Esimerkkinä ”Lasta lyömätön Satakunta" –hanke.

Suunnittelija, VTM Mikko Aaltonen, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
- Luento Ti 26.2.2013 klo 16–18, luokka 103
- Miten rikollisuuteen voidaan vaikuttaa yhteiskunnan tasolla?

 Yliopisto-opettaja Riina Haanpää, TY
- luento Ke 13.3. klo 16–18, luokka 107
- Väkivalta ja yhteisön ylläpitämä epävirallinen sosiaalinen kontrolli

 Tutkija Kimmo Ahonen
- Luento Ti 19.3.2013 klo 17–19, luokka 107
Rikos, sensuuri ja Hollywood

Maksu

50 euroa
Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua hyväksymiskirjeessä ilmoitettuun perumispäivään mennessä. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opettajat

Opetus

5.2.2013 – 19.3.2013
Luento-opetus 10 tuntia
Opetus (tarkemmat tiedot yleiskuvaus -kohdassa)
Ti 5.2.2013 klo 16-18, Porin yliopistokeskus luokka 103
Ti 12.2.2013 klo 16-18, luokka 103
Ti 26.2.2013 klo 16-18, luokka 103
Ke 13.3.2013 klo 16-18, luokka 107, Huom! poikkeava viikonpäivä!
Ti 19.3.2013 klo 17-19, luokka 107, Huom! kloaika!

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Muncie, John & McLaughlin, Eugene (toim.) 2001. The Problem of Crime. 2nd edition. London: Sage.

2. Eskelinen, Ossi 2005.  ”Hermot vapautu ja tuli puhdas olo”. Alle 15-vuotiaiden rikosten sovittelun käytännöt ja vaikutukset. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö TAI  Kivivuori, Janne 2009. Rikollisuuden syyt. Nemo.

3. Morrison, Brenda & Ahmed, Eliza (toim.) 2006. Restorative Justice and Civil Society. Blackwell Publishing.

Lisätiedot

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston 14.11. alkavassa haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan Porin tutkinto-opetuksen käytäntöjen mukaan. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368


Opetus järjestetään keväällä 2013

Luento-opetus korvaa tästä kokonaisuudesta kahden  opintopisteen (2 op) verran. Kirjallisuuden korvaavuus ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautuminen
Ensimmäisellä seminaarikerralla
Opettajat
vieraileva luennoitsij