x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOP10.3.3 Asuminen (AYO, itsenäiset opinnot, Pori) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää valitsemansa sosiaalipolitiikan erityisalueen aihealueita teoreettisesti ja tuntee sen toimintakäytännöt. Hän osaa soveltaa valitsemansa sosiaalipolitiikan erityisalueen tietoja tutkimusorientoituneesti ja saa samalla tukea pro gradu -tutkielmaopintoihinsa (tutkinto-opiskelijat).

Erikoistumisalue: Asuminen

Yleiskuvaus

Suoritetaan kirjatenttinä. Tenttimisen ohjeita Porissa. (Huom! tenttin voi ilmoittautua vasta kun on hakenut ja saanut opinto-oikeuden jaksoon.)

Jakso on osa Porin sosiaalitieteiden teemaopintoja. Opintojakson tiedot opetussuunnitelmassa:

SOP10.3.3 Asuminen 5 op

Maksu

50 euroa
Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua hyväksymiskirjeessä ilmoitettuun perumispäivään mennessä. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opettajat

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Kleinman, Mark Housing 1996. Welfare and the State in Europe. Edward Elgar.

2. Eskelinen, Ossi 1998. Peukalo keskellä kämmentä, pikkuhiljaa perusparantamalla. Evaluaatio valtion 1980-luvun perusparannuslainajärjestelmästä. Acta Universitatis Tamperensis 633. Tampere: Tampereen yliopisto.

3. Juntto, Anneli (toim.) 2010. Asumisen unelmat ja arki. Suomalainen asuminen muutoksessa. Helsinki: Gaudeamus.

tai yksi edellisistä ja

4. Harloe, Michael 1995. The People’s Home? Social Rented Housing in Europe and America. Oxford: Blackwell.

Lisätiedot

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin on käynnissä verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan Porin tutkinto-opetuksen käytäntöjen mukaan. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368

Opinnot ovat syventäviä opintoja ja soveltuvat parhaiten jo aiemmin korkeakouluopintoja suorittaneille. Edeltävien opintojen vaatimuksia ei kuitenkaan ole.