x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.2.1 Hajoava perhe -luentoseminaari (AYO, päiväopetus, yhteisopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee laajasti perhetutkimuksen alaa ja hallitsee keskeiset käsitteet. Hän ymmärtää yksilön, perheen ja yhteiskunnan välisiä suhteita, perheinstituution ja perhe-elämän ajallisia ja paikallisia muutoksia ja eroja. Hän osaa jäsentää perheen sisäisiä suhteita, perheen yhteiskunnallisia merkityksiä ja perheen suhdetta muihin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin toimijoihin ja instituutioihin.

Yleiskuvaus

Tutkinto-opiskelijoiden kanssa yhteisopetusta, päiväopetusta. Avoimen yliopisto-opetuksen kiintiö on kymmenen opiskelijapaikkaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi on osa Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja. Kurssilla voi suorittaa seuraavan jakson:

SOS10.2.1 Perhe, muutos ja yhteiskunnan rakenteet

Ma 12-14, to 12-14 (paikkatiedot myöhemmin)

Sosiaalityössä kurssi soveltuu maisteriopintojen valinnaisiin opintoihin.

Hajoava perhe -kurssi on uusimuotoinen ja poikkitieteellinen kurssi, jossa lähestytään perhettä ­ sosiologian, sosiaalipsykologian, historian, psykologian, sosiaalipolitiikan, naistutkimuksen, kirjallisuuden ja etnomusikologian tutkimuksen näkökulmista.

Kurssi tukeutuu Ian McEwanin romaaniin Rannalla (On Checil Beach, 2007). Kurssilla opiskellaan siten myös kaunokirjallisuuden käyttöä sosiaalitutkimuksen aineistona sekä analyysien ja tulkintojen tekoa yhteisen aineiston pohjalta. Perheen muutos, erilaiset perheet, seksuaalisuuden diskurssit, eriytyvät musiikkikulttuurit, insestin ongelmat kuuluvat kurssilla keskusteltaviin teemoihin. Lisäksi kurssi harjaannuttaa ja kannustaa monitieteelliseen ajatteluun.

Opiskelijat lukevat romaanin (185 s.) ennen kurssin alkua. Kurssille hyväksymisen jälkeen kirjoja on saatavilla: Linna, huone 6076 (Tiina Saari) tai 5078 (Eriikka Oinonen). Kirjoja on runsaasti myös Tampereen kaupunginkirjastossa. Kaupasta pokkarin saa noin 5 eurolla. Osallistujat kirjoittavat 3-4 sivun esseen romaanista kurssin alussa ja lopputyönään 5-7 sivun harjoitustyön/esseen kirjan sekä kurssin luentojen pohjalta kurssin jälkeen.

Alustava ohjelma:

To 10.1. klo 12-14, Avajaisluento: Matti Hyvärinen & Eriikka Oinonen

Ma 14.1. Ei luentoa

To 17.1. klo 12-14, YTT, professori Eriikka Oinonen (sosiologia): Siirtymiä: nuoruudesta aikuisuuteen

Ma 21.1. klo 12-14, dosentti, yliopistonlehtori Ritva Nätkin (sosiaalipolitiikka): Porvarillinen ydinperhe - ideaali ja sen kyseenalaistuminen

To 24.1. klo 12-14, FM, tohtorikoulutettava Laura Karttunen (yleinen kirjallisuustiede): Myötä- ja vastoinkäymisiä: Fiktion lukemisen erityisyys

Ma 28.1. klo 12-14, dosentti, yliopistonlehtori Tuula Juvonen (naistutkimus): Seksuaalisuus: heteronormatiivisuuden hajoaminen

To 31.1. klo 12-14, FT, yliopistonlehtori Ville Vuolanto (historia): Postmodernisti esimodernin ja modernin rajoilla – mietteitä perhehistoriasta ja fiktiosta

Ma 4.2. klo 12-14, YTT, yliopistotutkija Tarja Aaltonen (sosiaalipsykologia): Saira(u)s perheessä                                              

To 7.2. klo 12-14, (Avoin)

Ma 11.2. klo 12-14, ,  PsT, tutkijatohtori Kirsi Peltonen (psykologia): Hajoavan perheen kehiä - Haavoittuvuus ekologisen systeemiteorian kehyksissä.

To 14.2. klo 12-14 YTT, yliassistentti Eero Suoninen (sosiaalipsykologia): Vuorovaikutuksen noidankehät

Ma 18.2. klo 12-14 PsT, yliopistotutkija Maarit Alasuutari (psykologia): Kun lapsi puhuu perheestään 

To 21.2. klo 12-14, FT, tutkijatohtori Olli Heikkinen (musiikintutkimus): Perhe musiikin tuotanto- ja kulutusyksikkönä

Ma 25.2. klo 12-14, professori Matti Hyvärinen (sosiologia): Riita, sattuma ja kohtalo     + loppukeskustelu

Maksu

50 euroa
Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua hyväksymiskirjeessä ilmoitettuun perumispäivään mennessä. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Opettajat

Matti Hyvärinen, Opettaja
Eriikka Oinonen, Opettaja
Tiina Saari, Opettaja

Opetus

10.1.2013 – 25.2.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Luento-opetus
To 10.1.2013 klo 12-14, päätalo luentosali A4
To 17.1.2013 - 21.2.2013 viikoittain klo 12-14, päätalo luentosali A4
Ma 21.1.2013 - 25.2.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni luentosali B3107

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

- Alkuessee 20%

- Osallistuminen 20%

- Loppuessee 60%

Oppimateriaalit

Ian McEwan: Rannalla. Romaani luetaan ennen kurssin alkua!

Luentodiat ja luennoitsijoiden antamat oheismateriaalit.

Lisätiedot

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Haku opintoihin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston 14.11. alkavassa haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368