x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.1.1. Ajankäyttöaineistokurssi (AYO, päiväopetus, yhteisopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustua ajankäyttötutkimukseen ja perehtyä kvantitatiivisiin menetelmiin sekä soveltaa niitä harjoitustyössä.

Yleiskuvaus

Tarkemmat tiedot kurssin sisällöistä, opetusajoista ja paikoista lähiaikoina.

Tutkinto-opiskelijoiden kanssa yhteisopetusta, päiväopetusta. Avoimen yliopisto-opetuksen kiintiö on viisi opiskelijapaikkaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Kurssille osallistuminen edellyttää spss-tilasto-ohjelmiston hallintaa. Opinnot toteutetaan tietokoneluokassa.

Kurssi on osa Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja. Kurssilla voi suorittaa yhden seuraavista jaksoista:

SOS10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe

SOS10.2.1 Perhe, muutos ja yhteiskunnan rakenteet

SOSM5.1 Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät

Kurssilla käsittelemme erilaisia ajankäyttöön liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä, kuten työnteon paikkojen moninaistumista, lasten mediakäyttöä, yhteiskuntaluokkien eroja ajankäytössä ja kehitystä kohti 24/7-yhteiskuntaa. Perehdymme kysymysten teoreettisiin taustoihin ja aikaisempaan tutkimukseen sekä opiskelemme yhdessä SPSS -ohjelman käyttöä tilastollisessa tutkimuksessa, mm. muuttujien muunnoksia, ristiintaulukointeja, kuvioiden tekemistä sekä perusmonimuuttujamenetelmiä. Kurssille osallistuminen edellyttää SPSS-perusteiden hallintaa.

 

Kurssi on lyhytkurssi (2 päivää, yhteensä 12 tuntia) sisältäen temaattisia luentoja ajasta ja ajankäytöstä ja opetusta tilastollisista analyysimenetelmistä sekä käytännön harjoituksia SPSS-ohjelmalla. Aineistona käytämme uusinta Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimusta (2009–2010).  Kurssin aineistoa ja menetelmiä voi käyttää myös kvantitatiivisten opinnäytetöiden tekemiseen.

Maksu

50 euroa
Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua hyväksymiskirjeessä ilmoitettuun perumispäivään mennessä. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä.

Opettajat

Jouko Nätti, Vastaava opettaja
jouko.natti[ät]uta.fi
Satu Ojala, Opettaja
Katja Repo, Opettaja

Opetus

6.2.2013 – 7.2.2013
Seminaari 12 tuntia
Seminaari
Ke 6.2.2013 klo 10-16, Linna ML51 (Kalevantie 5)
To 7.2.2013 klo 10-17, Linna ML51

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen edellyttää etukäteismateriaaliin tutustumista, aktiivista osallistumista mikroluokkatyöskentelyyn ja harjoitustyön tekoa.

Oppimateriaalit

Kurssille valituille lähetetään etukäteen luettavaksi kurssin teemoihin liittyviä artikkeleita.

Lisätiedot

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Haku opintoihin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella (Tampereen lomake).
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät hae opintoihin avoimen yliopiston 14.11. alkavassa haussa. He eivät saa erillistä opinto-oikeutta avoimien yliopisto-opintojen suorittamiseen, koska heillä on tutkinnon suorittamisoikeus. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille opetus näyttäytyy aina tutkinto-opetuksen osana (tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman puolella). Ko. opintoihin ilmoittaudutaan normaaliin tapaan NettiOpsussa ennen opetuksen alkua. Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista.

Lisätietoja opinnoista:

Opetuksen käytännön järjestelyt: Mari Kivimäki, mari.kivimaki(at)uta.fi, 040 190 1813  

Opinto-ohjaus: Ismo Isopoussu, ismo.isopoussu(at)uta.fi, 050-4627368

Kurssilla voidaan korvata opetussuunnielmasta jokin seuraavista osista: SOS10.1.1. , SOS10.2.1. , SOSM5.1