x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari, Ryhmä 14 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
– tuntevat tieteellisen tutkimuksen vaiheet ja kykenevät toteuttamaan ne
– oppivat asettamaan mielekkään tutkimustehtävän
– osaavat hankkia sen ratkaisemista palvelevaa havaintoaineistoa
– kykenevät analysoimaan ja tulkitsemaan havaintonsa
– pystyvät arvioimaan onnistumistaan
– osaavat laatia työstään tieteellisen tutkimusraportin

Yleiskuvaus

Max 12 opiskelijaa/ryhmä.

Ne kasvatustieteitä sivuaineena/valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat, jotka haluavat suorittaa aineopinnot kokonaisuudessaan, voivat osallistua kandidaatintutkielmaseminaareihin (ei osallistumista tiedonhankintataitojen opetukseen ja kypsyysnäytteeseen).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään ke 2.1.2013.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Toni Saarivirta, Vastaava opettaja

Opetus

10.1.2013 – 13.12.2013
Itsenäinen työskentely 72 tuntia
Seminaari 36 tuntia
Ryhmä 14 (Saarivirta)
To 10.1.2013 - 17.1.2013 viikoittain klo 14-17, Virta 256
To 24.1.2013 - 31.1.2013 viikoittain klo 14-16, Tiedonhankintataidot, Humanika-Kirjasto, mikroluokka 1
To 7.2.2013 klo 14-17, Virta 256, Muut ajat sovitaan erikseen.

Lisätiedot

Ryhmän työskentely loppuu syyslukukauden 2013 loppuun mennessä.