x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä (AYO, lähiopetus, Seinäjoki) 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa opiskelijalle kokonaiskuvan strategisesta johtamisesta kunnissa ja muissa julkisyhteisöissä, sekä yleishyödyllisissä organisaatioissa. Sen suoritettuaan opiskelija ymmärtää mistä strategisessa johtamisessa on kysymys, millaisia ajattelu- ja toimintamalleja strategiatyössä voidaan soveltaa, sekä mitkä ovat julkisyhteisöjen strategisen johtamisen erityispiirteitä. Opiskelija osaa arvioida julkisyhteisöjen strategioita sekä tunnistaa niiden talouden strategisen hallinnan periaatteet.

SISÄLTÖ:
Luentojakson punainen lanka on strategisen johtamisen avaaminen ajattelu- ja toimintatapana julkisyhteisöissä, joissa moniarvoisuus ja politiikka muodostavat merkittävän osan johtamisen toimintaympäristöstä. Tämän sisällä tarkastellaan julkisyhteisöjen strategioiden muotoutumista ja toimeenpanoa, julkisten strategioiden haasteita sekä talouden strategista hallintaa. Lisäksi käsitellään strategisen johtamisen kehittymistä ja koulukuntia yhteydessä organisaatioteorioihin ja yhteiskunnalliseen muutokseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Arto Haveri, Vastaava opettaja

Opetus

1.2.2013 – 9.2.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Pe 1.2.2013 - 8.2.2013 viikoittain klo 17.00-20.30
La 2.2.2013 - 9.2.2013 viikoittain klo 9.00-14.30

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luennot 20 h

Luentosarjan lopuksi tentti (la 9.2.2013) luennoista ja niiden yhteydessä jaetusta materiaalista. Lisäksi yksi uusintatentti, joka ilmoitetaan erikseen.

Strategiakirjallisuus tentitään erikseen sähköisenä tenttinä.

Oppimateriaalit

Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä, luento, 2 op: Kurssille osallistuvat saavat avaimen Moodleen, josta löytyy kurssin materiaali

Strategiakirjallisuus, 3 op:

Bryson, John.M. Strategic Planning for Pubic and Nonprofit Organizations. Jossey-Bass publishers. 1995 tai uudempi painos

Haveri, A;Majoinen, K; Jäntti, A. Haastava kuntajohtaminen. Helsinki 2009. Sivut 1-165