x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä (AYO, lähiopetus, Seinäjoki) 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa opiskelijalle kokonaiskuvan strategisesta johtamisesta kunnissa ja muissa julkisyhteisöissä, sekä yleishyödyllisissä organisaatioissa. Sen suoritettuaan opiskelija ymmärtää mistä strategisessa johtamisessa on kysymys, millaisia ajattelu- ja toimintamalleja strategiatyössä voidaan soveltaa, sekä mitkä ovat julkisyhteisöjen strategisen johtamisen erityispiirteitä. Opiskelija osaa arvioida julkisyhteisöjen strategioita sekä tunnistaa niiden talouden strategisen hallinnan periaatteet.

SISÄLTÖ:
Luentojakson punainen lanka on strategisen johtamisen avaaminen ajattelu- ja toimintatapana julkisyhteisöissä, joissa moniarvoisuus ja politiikka muodostavat merkittävän osan johtamisen toimintaympäristöstä. Tämän sisällä tarkastellaan julkisyhteisöjen strategioiden muotoutumista ja toimeenpanoa, julkisten strategioiden haasteita sekä talouden strategista hallintaa. Lisäksi käsitellään strategisen johtamisen kehittymistä ja koulukuntia yhteydessä organisaatioteorioihin ja yhteiskunnalliseen muutokseen.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen alempaa kohdasta: Lisätiedot.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 18.1.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista (pe 1.2.2013), peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

Opettajat

Arto Haveri, Vastaava opettaja

Opetus

1.2.2013 – 9.2.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Pe 1.2.2013 - 8.2.2013 viikoittain klo 17.00-20.30, luokka 133Y, Luokka sijaitsee Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
La 2.2.2013 - 9.2.2013 viikoittain klo 9.00-14.30, 133Y, Luokka sijaitsee Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luennot 20 h

Luentosarjan lopuksi tentti (la 9.2.2013) luennoista ja niiden yhteydessä jaetusta materiaalista. Lisäksi yksi uusintatentti, joka ilmoitetaan erikseen.

Strategiakirjallisuus tentitään erikseen sähköisenä tenttinä.

Oppimateriaalit

Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä, luento, 2 op: Kurssille osallistuvat saavat avaimen Moodleen, josta löytyy kurssin materiaali

Strategiakirjallisuus, 3 op:

Bryson, John.M. Strategic Planning for Pubic and Nonprofit Organizations. Jossey-Bass publishers. 1995 tai uudempi painos

Haveri, A;Majoinen, K; Jäntti, A. Haastava kuntajohtaminen. Helsinki 2009. Sivut 1-165

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle HALKAA12:

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Haku opintoihin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

***************

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): osastosihteeri Päivi Antinoja, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040 190 1824.

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352.