x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISP3 Suomen alueen historia vuoteen 1809 (AYO, paikkakunnasta riippumaton) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Historian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää Suomen alueen ja sen väestön historian päälinjat ennen alueen liittämistä Venäjään vuonna 1809. Opiskelija tuntee aikakautta koskevan historiankirjoituksen lähtökohtia ja tärkeimpiä käänteitä.

Yleiskuvaus

Esseesuorituksena. Mikäli haluat suorittaa jakson esseesuorituksilla, sovi asiasta opettajan kanssa (Aino Katermaa, aino.katermaa(at) uta.fi) Myös mahdollisuus suorittaa jakso tenttimällä useilla eri paikkaunnilla (kts. "lisätiedot" -kohta).  Myös mahdollisuus osallistua opetukseen Tampereella mikäli se on sinulle mahdollista ja toimit nopeasti heti hakuajan alkaessa. Jaksosta järjestetään luentosarja Tampereella 27.11.2012 – 27.2.2013. Katso tiedot opetuksesta syksyllä 2012 aloittaneen ryhmän tiedoista.

Opintojaksossa perehdytään varhaisemman historian aikakausien tärkeimpiin piirteisiin sekä Suomen historian eurooppalaisiin yhteyksiin. Lisäksi opintojaksossa käydään läpi aikakausien historiaa koskevan tutkimuksen lähtökohtia ja niiden muuttumista.

Opettajat

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luentokurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelija tuntee Suomen varhaisemman historian pääkohdat, sillä luentosarjalla ei kosketella aikakausien eri piirteitä kaikilta osin. Tärkeimpien perusasioiden tuntemus on hankittava viimeistään kurssin aikana. Tietojaan voi täydentää yleisesityksistä, kuten Vahtola, Jouko, Suomen historia. Jääkaudesta Euroopan unioniin (2003), 9–244, Virrankoski, Pentti, Suomen historia. Ensimmäinen osa. 2001, 17–403 ja Haapala, Pertti & Toivo, Raisa Maria (toim.), Suomen historian kartasto (2008), 6–83.

Jakson varsinainen kirjallisuus kirjatenttisuorituksessa:

Vahtola, Jouko, Suomen historia. Jääkaudesta Euroopan unioniin. (2003), s. 9–105; Grünthal, Riho, Ennen muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan. (2002); Karonen, Petri, Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521–1809. (1999 tai uudempi); Rasila, Viljo ym. (toim.), Suomen maatalouden historia I. Perinteisen maatalouden aika. Esihistoriasta 1870-luvulle. (2003), 17–443.

Lisätiedot

Katso tiedot tenttimisestä syksyllä 2012 Tampereella aloittaneen ryhmän tiedoista. Jakso mahdollista suorittaa myös joustavasti esseesuorituksilla.