x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISP1 Johdatus historiantutkimukseen (AYO, verkko-opetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Historian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy kuvaamaan, miten historiaa koskeva tieto muodostuu ja miten historiantutkimus rakentuu. Opiskelija osaa analysoida historiantutkimusta ja pystyy vertailemaan erilaisia historiaa koskevia esityksiä.

Yleiskuvaus

Opiskelija perehtyy historialliseen ajatteluun ja tutustuu historiantutkimuksen peruskäsitteisiin, tutkimusmenetelmiin sekä tutkimusprosessiin. Opiskelija kehittää yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojaan sekä harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja tieteellisten tekstien kriittistä lukemista.

Opettajat

Opetus

14.1.2013 – 19.4.2013
Itsenäinen työskentely 16 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen verkko-opetukseen JA tehtävät JA tutkimusanalyysi

Lisätiedot

Jakso toteutetaan verkkokurssina.
Kurssi alkaa maanantaina 14.1.2013 jolloin kaikki kurssille määräaikana ilmoittautuneet saavat sähköpostiinsa ohjeet kurssin suorittamisesta. (edellytyksenä kirjautuminen saadun ohjeen mukaan kurssin Moodle-alueelle ja siellä omiin tietoihin sähköpostiosoitteen lisääminen)

HUOM! Johdantokurssille voi osallistua vaikka kurssi on jo alkanut. Kurssin tehtäviä voi tehdä itsenäisesti.