x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUKKP4 Kirjoittaminen ja lukeminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kieli ja kulttuuri
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kirjoittaa vaivatta ja varmasti suomenkielisiä tekstejä, erityisesti opiskelu- ja työelämässä käytettyjä tekstilajeja. (Ks. Eurooppalainen viitekehyksen taso B2.2, http://www.uta.fi/laitokset/kielikeskus/CEF/viitekehys.htm)

Yleiskuvaus

Opintojaksossa tarkastellaan eri tekstilajeja edustavia autenttisia tekstejä niin ymmärtämisen kuin tuottamisenkin näkökulmasta. Opintojaksoon kuuluu luento-opetusta, jossa käsitellään tekstilajien piirteitä, suomen kielen kirjoitetun asiatyylin konventioita ja normeja sekä tekstin luettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Opintojakson aikana opiskelija tuottaa itse tekstejä ja saa niistä palautetta, jonka perusteella hän korjaa omat tekstinsä.

Opettajat

Kirsi Elomäki, Vastaava opettaja
Maija Tervola, Vastaava opettaja

Opetus

14.1.2013 – 15.5.2013
Luento-opetus
Ma 14.1.2013 - 25.2.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3108
Ke 30.1.2013 klo 8-10, Pinni B3108
Ke 20.2.2013 klo 8-10, Pinni B3108
Ke 27.2.2013 klo 8-10, Pinni B3108
Ke 13.3.2013 - 15.5.2013 viikoittain klo 8-10, Pinni B3108
Poikkeukset:
8.5.2013 , Pinni B4118

Arviointi

Numerolla 1-5.