x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUKKP2 Kielioppi II 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kieli ja kulttuuri
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on selkeä käsitys suomen kielen syntaksin peruskysymyksistä. Hän käyttää suomen kielen kielioppia melko idiomaattisesti ja jäsentää tekstejä kieliopin ilmiöitä apunaan käyttäen. Hän osaa analysoida omia virheitään käyttäen hyväksi tietämystään suomen kieliopin kysymyksistä. Hän osaa havainnoida ympäristön kielenkäyttöä ja hyödyntää sitä omassa kielentuottamisessaan.

Yleiskuvaus

Opintojaksoon sisältyy johdatusosio, jossa käsitellään kielenkäyttöä ja kielenoppimista yleisellä tasolla. Sen jälkeen alkaa varsinainen kielioppiosio, joka koostuu luennoista ja harjoituksista. Kielioppiosiossa käsitellään suomen kielen syntaksiin, sanastoon ja käyttökonventioihin liittyviä kysymyksiä, jotka edesauttavat sujuvampaa ja idiomaattisempaa kielenkäyttöä.

Opettajat

Kirsi Elomäki, Vastaava opettaja

Opetus

14.1.2013 – 26.3.2013
Luento-opetus
Ma 14.1.2013 - 25.3.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3108
Ti 15.1.2013 - 26.3.2013 viikoittain klo 8-10, Pinni A3098
Pe 18.1.2013 - 22.3.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3108
Tentti
Ke 27.3.2013