x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ37 Etnografia 3–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää etnografisen tutkimuksen eri perinteitä ja hahmottaa etnografisen tutkimusprosessin vaiheita alkaen kentän paikantamisesta ja tutkijan kentälle sijoittumisesta etnografisesta tutkimuksesta raportoimiseen. Laajemman kokonaisuuden valinneilla on myös tilaisuus saada yksilöllistä palautetta oman etnografista otetta hyödyntävän tutkimuksensa ajankohtaisiin haasteisiin.

Yleiskuvaus

Etnografia on suosittu lähestymistapa erityisesti sosiaalitieteissä ja antropologiassa. Näiden ohella erilaisia kenttätyömenetelmiä ja havainnointia käytetään myös esimerkiksi hallinnon tutkimuksessa, politiikka- sekä terveystieteissä. Etnografiaa pidetään erityisen käyttökelpoisena tutkimuksissa, joissa halutaan mahdollisimman monipuolisesti analysoida ja tiheästi kuvata kulttuurisia prosesseja ja ihmistä osana näitä prosesseja. Menetelmällisesti etnografia perustuu monenlaisten aineistontuottamisen keinojen (esim. havainnointi, haastattelu) käyttöön sekä tutkijan läsnäoloon tutkimallaan kentällä. Mutta mikä oikeastaan tekee tutkimuksesta etnografista tutkimusta?

Tällä kurssilla keskitytään tarkastelemaan yhtäältä sitä, millaisin erilaisin tavoin etnografia voidaan ymmärtää, millaiseen tutkimusasetelmaan etnografia taipuu ja millaisiin tutkimuskysymyksiin etnografia tekijäänsä ohjaa. Toisaalta etnografiaa lähestytään tutkimusprosessien näkökulmasta pohtimalla millaisiin asioihin, teemoihin tai kysymyksiin etnografia virittää tekijäänsä tutkimuksen tekemisen arjessa.

Suoritustapa

Kurssin voi suorittaa kahdella tavalla: a) 3 op tai b) 5 op kokonaisuutena.

A) 3 op kokonaisuuteen kuuluvat aktiivinen osallistuminen luennoille (14.3. ja 21.3.), lukemisto ja reflektiotehtävä (max. 3 sivua).

B) koko kurssi (5 op) suoritetaan tekemällä ennakkotehtävä, osallistumalla aktiivisesti luennoille, kirjoittamalla omaan etnografiseen tutkimukseen liittyvä paperi (max. 5 sivua), esittämällä sen pienryhmässä ja kommentoimalla pienryhmässä muiden papereita.

Ohjelma

Kurssi toteutetaan 4 päivän kokonaisuutena. Kaksi ensimmäistä päivää pohjautuvat asiantuntijaluennoille, joiden avulla pyritään hahmottamaan etnografisen tutkimuksen tekemisen erilaisia tapoja, keskeisiä kysymyksenasetteluja ja etnografisen kirjoittamisen haasteita. Kaksi jälkimmäistä päivää käsitellään opiskelijoiden valmistelemia papereita omista etnografisista tutkimuksistaan, joissa keskitytään kunkin tutkimusprosessissa ajankohtaisimmalta tuntuvaan teemaan. Teemat voivat liittyä esimerkiksi kentälle pääsemisen tai siellä olemisen iloihin ja ongelmiin, erilaisten aineistojen yhdistämisen ja analysoimisen kysymyksiin tai etnografisesta tutkimuksesta kirjoittamiseen.

To 14.3.2013, sali LS A32 (Päätalo)
Klo 10.15-10.30 Tervetuloa ja johdatus kurssiin
Klo 10.30-12.00 Laura Huttunen: Karttoja etnografiaan
Klo 12.00-13.00 lounastauko
Klo 13.00-14.30 Hanna Ojala: Mikä tekee tutkimuksesta etnografiaa?
Klo 14.30-15 Keskustelua ja kurssin suoritusohjeet

To 21.3.2013, sali LS A3 (Päätalo)
Klo 10.15-11.15 Päivän aloitus ja keskustelu
Klo 11.15-12.45 Anitta Kynsilehto: Paperittomuus monipaikkaisen etnografian näkökulmasta
Klo 12.45-14.00 lounastauko
Klo 14.00-15.30 Keskustelu, välitilinpäätös ja kohti kirjallisia töitä

Pe 12.4.2013 Opiskelijoiden valmistelemien paperien deadline (sekä 3 op suorittavien reflektiopaperit että 5 op suorittavien pienryhmässä esitettävät paperit)

To 25.4.2013, sali 208 (Atalpa-rakennus, 2. krs) Huom. sali vaihtunut.
Klo 10-15 Opiskelijoiden valmistelemien paperien käsittelyä 2 pienryhmässä (Atalpan salit 208 ja 326)

Pe 26.4.2013
Klo 10-15 Opiskelijoiden valmistelemien paperien käsittelyä 2 pienryhmässä (Atalpan salit 208 ja 326)
Klo 15-15.30 Loppukeskustelu

Ilmoittautuminen

Kurssille valitaan 30 opiskelijaa, joista koko kurssia (5 op) suorittamaan on mahdollisuus päästä 16 opiskelijalla. Koko kurssia suorittamaan tulevien opiskelijoiden oman tutkimuksen tulee perustua etnografialle. Lisäksi suositeltavaa on, että opiskelija on joko parhaillaan kenttäjaksolla tai saattanut kenttäjakson päätökseen.

Koko kurssia suorittamaan valituilta opiskelijoilta pyydetään ennakkotehtävä (max. A4), jossa opiskelija kuvaa oman tutkimusaiheensa, tutkimuskysymykset, aineistot sekä tarkemman aiheen, josta haluaa kirjoittaa paperin (max. 5 sivua) kurssilla käsiteltäväksi.

Suoritustapa tulee valita kurssille ilmoittautumisen yhteydessä NettiOpsussa suoraan osakurssiin (3 op) tai koko kurssiin (5 op). Huom. valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anitta Kynsilehto, Opettaja
anitta.kynsilehto[ät]uta.fi
Hanna Ojala, Opettaja
hanna.l.ojala[ät]uta.fi

Opetus

14.3.2013 – 26.4.2013

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.