x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso Halllintotiede

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteenalan peruskäsitteistön. Opiskelija ymmärtää hallinnon, organisaation ja johtamisen keskeiset kysymyksenasettelut ja kykenee soveltamaan tieteenalan perusteita itsenäisessä kirjallisessa työskentelyssä.

SISÄLTÖ
A Hallintotiede tieteenä
B Organisaatioteoriat
C Johtamisteoriat
D Innovaatiojärjestelmät

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Juha Vartola, Vastaava opettaja

Opetus

6.2.2013 – 6.3.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 6.2.2013 klo 16-20, Pinni B ls.1100
Ke 13.2.2013 klo 16-20, Pinni B ls.1100
Ke 20.2.2013 klo 16-20, päätalo ls. D10b
Ke 27.2.2013 klo 16-20, päätalo ls. A1
Ke 6.3.2013 klo 16-20, päätalo ls. D10b
Luentotentti
Ke 20.3.2013 klo 16-18, päätalo ls. D10a, Tähän tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
Uusintatentit
Ti 23.4.2013 klo 16-20, pt. ls. D10a+b, JKK:n yleinen tenttipäivä
Ti 21.5.2013 klo 16-20, pt. ls. D10a+b, JKK:n yleinen tenttipäivä

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luennot 20 h
Luentojen lisäksi tentti/tentit.

Luennot ja kirjallisuus tentitään erillisinä tentteinä. Kirjallisuus tentitään sähköisesti.

Oppimateriaalit

1. Vartola, Juha: Näkökulmia byrokratiaan. Tampereen yliopisto, Johtamistieteiden laitos 2004.

2. Harisalo, Risto: Organisaatioteoriat. Tampere University Press 2008.

3. Peltonen, Tuomo: Johtaminen ja organisointi. Teemoja, näkökulmia ja haasteita. KY-palvelu, Otava 2007.