x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA10 Kasvatustieteen metodologiset lähtökohdat (Avoin yliopisto, Tampere, Seinäjoki, Pori) 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat tunnistaa metodologista ajattelua ja ihmistieteellisen tutkimuksen erityispiirteitä sekä tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen ja erilaiset tiedonintressit
– hahmottavat kasvatustieteellisen tutkimuksen eri suuntauksia ja tutkimusotteita sekä teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin tutkimuksessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään su 16.12.2012.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sirpa Mäkinen, Vastaava opettaja

Opetus

10.1.2013 – 15.2.2013
Luento-opetus 9 tuntia Verkossa
Luennot
Ryhmä 1 (Tampere, Mäkinen), Avoimen yliopisto-opetuksen ryhmä, jossa tarjolla viisi paikkaa tutkinto-ohjelman opiskelijoille
To 10.1.2013 - 17.1.2013 viikoittain klo 17-20
To 31.1.2013 klo 17-20
Ryhmätyöskentely 6 tuntia Verkossa
Ryhmä 2 (Seinäjoki, etätoteutus, Mäkinen), avoimen yliopisto-opetuksen ryhmä, jossa tarjolla 5 paikkaa tutkinto-ohjelman opiskelijoille
To 10.1.2013, Verkkotyöskentelyn aloitus
Pe 15.2.2013, Verkkotyöskentelyn lopetus
Ryhmä 3 (Pori, etätoteutus, Mäkinen), avoimen yliopisto-opetuksen ryhmä, jossa tarjolla 5 paikkaa tutkinto-ohjelman opiskelijoille
To 10.1.2013, Verkkotyöskentelyn aloitus
Pe 15.2.2013, Verkkotyöskentelyn lopetus
Itsenäinen työskentely 39 tuntia

Oppimateriaalit

Muulta osin opetussuunnitelmassa ilmoitettu oppimateriaali, mutta seuraavasta materiaalista jätetään pois monimuuttujamenetelmien osuus:

Borg, S. ym., KvantiMOTV – Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. 2009. Verkossa osoitteessa: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html