x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILP3A Argumentaatio tutkimuksessa 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on kehittynyt kriittisen ajattelun taidossa, tuntee erilaisia vastauksia kysymykseen, mitä tieteellinen tieto on, ja osaa arvioida näitä vastauksia. Hän myös ymmärtää tieteellisen tiedon luonnetta, mikä ilmenee siinä, että hän osaa eritellä tieteellistä päättelyä, selvittää kokemusperäisen aineiston roolia tutkimuksessa ja kuvata tieteen sosiaalisia käytäntöjä.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla käsitellään argumentaation ja tieteellisen päättelyn teoriaa, tieteellistä selittämistä ja mallintamisen roolia tieteessä.

Opettajat

Joose Järvenkylä, Vastaava opettaja
joose.jarvenkyla[ät]uta.fi

Opetus

12.3.2013 –
Luento-opetus
Ti 12.3.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 16-18, Pinni B4113
Poikkeukset:
2.4.2013 , ei luentoa (pääsiäisloma)
To 4.4.2013 klo 16-18, Pinni B4117
Harjoitukset
mahdollisesti erillisiä harjoituksia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Koko 5 op opintojakson suorittamiseksi on suoritettava:

(a) Tieteenfilosofian luentokurssi tai sähköinen kirjatentti (3 op). JA

(b) Argumentaatiokurssi (2 op).