x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva laskentatoimen asemasta yritysjohdon päätöksenteon tukena. Opiskelija osaa hahmottaa yrityksen talouden tavoitteita ja näihin liittyvien laskelmien rakentumista, sekä osaa tuottaa joitakin johdon laskentatoimen peruslaskelmia.

SISÄLTÖ:
Opintojakson aihealueet ovat: Yrityksen talousohjaus; Johdon laskentatoimi päätöksenteon tukena; Kustannuskäsitteet ja kustannusten luokittelua; Kustannuslaskenta; Katetuottolaskenta ja analyyttinen tuloslaskenta; Hinnoittelu.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Johanna Heiskanen, Vastaava opettaja
Lauri Lepistö, Opettaja

Opetus

12.3.2013 – 17.4.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 12.3.2013 klo 16.30-20.30, Päätalo D10a
Ti 19.3.2013 klo 17-21, Pinni B1097, Huomioi kellonaika!
To 4.4.2013 klo 16.30-20.30, Pinni B1096, Huom! Sali vaihtunut.
Ti 9.4.2013 klo 16.30-20.30, Pinni B1096, Huom! Sali vaihtunut.
Ti 16.4.2013 klo 16.30-20.30, Päätalo D11
Ke 17.4.2013 klo 16.30-20.30, Pinni B1097, Huom! Sali vaihtunut.
Ma 29.4.2013 klo 16-20, Päätalo A1, Huom! Luentotentti
Ti 21.5.2013 klo 16-20, Päätalo D10ab, Uusintatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

ArviointiperusteetOppimateriaalit

Kirjallisuus/oppimateriaalit:

  1. Neilimo - Uusi-Rauva: Johdon laskentatoimi. Edita, uusin painos. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  2. e-aineisto: Bhimani - Horngren - Datar - Rajan: Ma­nagement and Cost Accounting, Prentice Hall, uusin painos. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  3. e-aineisto: Kurssin luentomateriaali kurssisivuilla.
  4. Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

Lisätiedot

Luennot 24 h

Toinen tentti JKK:n yleisenä tenttipäivänä ti 21.5.2012 klo 16-20 (päätalo D10a+b)

Luennot ja kirjallisuus tentitään aina samassa tentissä.

Kurssivalintojen tulokset julkaistaan tutkinto-opiskelijoiden osalta pe 22.2.2013 Nettiopsussa