x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa yrityksen johtamisen kokonaiskentän laaja-alaisuuden, monimuotoisuuden ja monitulkintaisuuden. Opiskelija osaa tarkastella yrityksen johtamista ja yrityksen johtamisen toimintaympäristöä ihmisen ja organisaation, liiketoiminnan ja strategian näkökulmista. Opiskelija ymmärtää palveluliiketoiminnan merkityksen sekä yksityisen ja julkisen johtamistyön rajapintoja.

SISÄLTÖ:
Yrityksen johtamisen ja liiketoimintaosaamisen keskeiset kysymykset, yritysten ja toimialojen rakenteellinen kehittyminen ja painottuminen Suomessa ja globaalisti, johtamisen ajattelutavat ja koulukunnat, erilaiset yritysmuodot ja johtaminen, palvelutalous ja palveluyritysten erityispiirteet, liiketoimintaverkostot, yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin rajapinnat sekä keskeiset johtamiseen liittyvät yhtäläisyydet ja erot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Malla Mattila, Opettaja
Anna Heikkinen, Opettaja
Elias Pekkola, Opettaja

Opetus

11.3.2013 – 27.3.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 11.3.2013 klo 16-20, Päätalo ls A1
Ke 13.3.2013 klo 16-20, Päätalo ls A1
Ma 18.3.2013 klo 16-20, Päätalo Juhlasali
Ke 20.3.2013 klo 16-20, Päätalo ls A1
Ma 25.3.2013 klo 16-20, Päätalo ls A1
Ke 27.3.2013 klo 16-20, Päätalo ls A1

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/oppimateriaali:

  1. Viitala, R. ja Jylhä, E. (2011) Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yrityksen perusta. Edita.
  2. Muu luennoitsijoiden ilmoittama materiaali.

Lisätiedot

Luennot 24 h
Luennot suoritetaan oppimispäiväkirjalla

Kirjallisuustentti sähköisenä tenttinä
-----
Opintoihin otetaan ensisijaisesti kauppatieteitä valinnaisina opintoina suorittavia opiskelijoita (sivuaineopiskelijoita) voimassaolevan etusijajärjestyksen perusteella. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat osallistuvat ensisijaisesti periodin I toteutukseen.