x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATLAP21 Tilinpäätösraportoinnin perusteet (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen periaatteet hyväksikäyttäjän näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää tilinpäätösasiakirjojen rakenteet ja osaa tulkita yritystoiminnan tavanomaisia taloudellisia tunnuslukuja.

Sisältö
Opintojakson aihealueet ovat: Tilinpäätösraporttien sisältö ja laatiminen; Kirjanpidon ja tilinpäätöksen periaatteet; Kassavirtalaskelmat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hannele Mäkelä, Vastaava opettaja
Sari Leipälä, Opettaja

Opetus

29.1.2013 – 5.3.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 29.1.2013 - 5.3.2013 viikoittain klo 16-20, päätalo ls. D10A , paitsi tiistai 26.2. klo16-20 päätalo juhlasali
To 14.3.2013 klo 16-20, päätalo ls. A1, Huom! korvaava luento (5.3. perutun tilalla)
To 21.3.2013 klo 16-20, päätalo ls. D10a, Huom ! Luentotentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/oppimateriaali:
1. e-aineisto: luentomateriaali opintojakson kurssisivuilla

2. Horngren-Sundem-Elliot-Philbrik: Introduction to Financial Accounting, 10. painos, Pearson,  Luennoitsijan ilmoittamin osin.

3. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Lisätiedot

  • Luennot 24 h
  • Toinen tenttimahdollisuus JKK:n yleisenä tenttipäivänä ti 23.4.2012 klo 16-20 (päätalo D10a+b) Luennot ja kirjallisuus tentitään aina samassa tentissä.

Opintoihin otetaan ensisijaisesti kauppatieteitä valinnaisina opintoina suorittavia opiskelijoita (sivuaineopiskelijoita) voimassaolevan etusijajärjestyksen perusteella. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat osallistuvat ensisijaisesti toisen periodin toteutukseen.