x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JKKTRS12 Zombie Economics -seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden maisteriopinnot
Yhteiset opinnot/JKK
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee laajasti markkinaliberalismin taustalla olevaa talousteoreettista ja yhteiskuntafilosofista ajattelua ja osaa arvioida kriittisesti julkisuudessa käytävää talous- ja yhteiskuntapoliittista keskustelua.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan reaalipoliittiseksi muuttunutta talousopillista ajattelua, jonka varaan muun muassa hyvinvointivaltioiden murentumiseen ja finanssikriisiin johtanutta talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa on viime aikoina meillä ja muualla rakennettu. Samoin käsitellään vaihtoehtoisia ajattelumalleja, joita 2000-luvun taloudellisessa toimintaympäristössä tarvitaan. Vahva historiallinen, yhteiskunnallinen ja taloussosiologinen selkänoja tukee seminaarin taloustieteellistä tulokulmaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle otetaan 10–12 opiskelijaa. Opintomenestyksen ja sitoutumisen lisäksi osallistujilta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Ilmoittautuminen opettajille 14.12.2012 mennessä.

Opettajat

Laurila Hannu, Vastaava opettaja
Herranen Olli, Opettaja

Opetus

11.1.2013 – 17.5.2013
Seminaari

Lisätiedot