x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva laskentatoimen asemasta yritysjohdon päätöksenteon tukena. Opiskelija osaa hahmottaa yrityksen talouden tavoitteita ja näihin liittyvien laskelmien rakentumista, sekä osaa tuottaa joitakin johdon laskentatoimen peruslaskelmia.

SISÄLTÖ:
Opintojakson aihealueet ovat: Yrityksen talousohjaus; Johdon laskentatoimi päätöksenteon tukena; Kustannuskäsitteet ja kustannusten luokittelua; Kustannuslaskenta; Katetuottolaskenta ja analyyttinen tuloslaskenta; Hinnoittelu.

Yleiskuvaus

Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt. Voit tiedustella vapaita opiskelupaikkoja opetuksen alkuun asti.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 14.2.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista (ti 12.3.2013), peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkamisen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

Opettajat

Johanna Heiskanen, Vastaava opettaja
Lauri Lepistö, Opettaja

Opetus

12.3.2013 – 17.4.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 12.3.2013 klo 16.30-20.30, päätalo ls. D10A
Ti 19.3.2013 klo 17-21, Pinni B ls.1097, HUOM! Kellonaika
To 4.4.2013 klo 16.30-20.30, Pinni B1096, Huom! Sali vaihtunut.
Ti 9.4.2013 klo 16.30-20.30, Pinni B1096, Huom! Sali vaihtunut.
Ti 16.4.2013 klo 16.30-20.30, päätalo ls.D11
Ke 17.4.2013 klo 16.30-20.30, Pinni B1097, Huom! Sali vaihtunut.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luennot 24 h
Luentojen lisäksi tentit. Huom! Kaksi tenttimahdollisuutta.

Luennot ja kirjallisuus tentitään samassa tentissä.

Tentit: 29.4.2013 klo 16-20. päätalo ls. A1. Lisäksi yksi uusintatentti ti 21.5. klo 16-20, pt. ls. D10a+b. Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat ti 21.5.2013 uusintatenttiin sähköisesti osoitteessa www.uta.fi/nettirekka viimeistään 7 päivää ennen tenttiä.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/oppimateriaalit:

  1. Neilimo - Uusi-Rauva: Johdon laskentatoimi. Edita, uusin painos. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  2. e-aineisto: Bhimani - Horngren - Datar - Rajan: Ma­nagement and Cost Accounting, Prentice Hall, uusin painos. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  3. e-aineisto: Kurssin luentomateriaali kurssisivuilla.
  4. Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle KATLAP11:

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen
:
Ilmoittautuminen on päättynyt 15.2.2013.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (80 opiskelijaa).

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden (150) mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Ilmoittautuminen on mahdollista 21.2.2013 saakka. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352