x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa yrityksen johtamisen kokonaiskentän laaja-alaisuuden, monimuotoisuuden ja monitulkintaisuuden. Opiskelija osaa tarkastella yrityksen johtamista ja yrityksen johtamisen toimintaympäristöä ihmisen ja organisaation, liiketoiminnan ja strategian näkökulmista. Opiskelija ymmärtää palveluliiketoiminnan merkityksen sekä yksityisen ja julkisen johtamistyön rajapintoja.

SISÄLTÖ:
Yrityksen johtamisen ja liiketoimintaosaamisen keskeiset kysymykset, yritysten ja toimialojen rakenteellinen kehittyminen ja painottuminen Suomessa ja globaalisti, johtamisen ajattelutavat ja koulukunnat, erilaiset yritysmuodot ja johtaminen, palvelutalous ja palveluyritysten erityispiirteet, liiketoimintaverkostot, yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin rajapinnat sekä keskeiset johtamiseen liittyvät yhtäläisyydet ja erot.

Yleiskuvaus

Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt. Voit tiedustella vapaita opiskelupaikkoja opetuksen alkuun asti.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään 14.2.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista (ma 11.3.2013), peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkamisen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

Opettajat

Anna Heikkinen, Vastaava opettaja
Malla Mattila, Opettaja
Elias Pekkola, Opettaja

Opetus

11.3.2013 – 27.3.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 11.3.2013 klo 16-20, päätalo ls. A1
Ke 13.3.2013 klo 16-20, päätalo ls. A1, HUOM! Luennot peruttu.
Ma 18.3.2013 klo 16-20, päätalo, juhlasali
Ke 20.3.2013 klo 16-20, päätalo ls. A1
Ma 25.3.2013 klo 16-20, päätalo ls. A1
Ke 27.3.2013 klo 16-20, päätalo ls. A1

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luennot 24 h
Luennot suoritetaan oppimispäiväkirjalla

Kirjallisuus: Muuttunut tieto (11.3.2013):

Kirjallisuus tentitään kevätlukukaudela 2013 seuraavina tenttipäivinä (3 tenttimahdollisuutta):

pe 12.4.2013 klo 16-20, paikka: päätalo ls. A1 (Kalevantie 4)
ti 7.5.2013 klo 16-20, pt. ls. A1
kolmas tentti järjestetään sähkötenttinä

Ilmoittautuminen kirjallisuustentteihin: avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tentteihin viimeistään 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/oppimateriaali:

  1. Viitala, R. ja Jylhä, E. (2011) Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yrityksen perusta. Edita.
  2. Muu luennoitsijoiden ilmoittama materiaali.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle KATJOP11

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen on päättynyt 15.2.2013.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (80 opiskelijaa).

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden (150) mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Ilmoittautuminen alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352