x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn aseman yhteiskunnallisen päätöksenteon ytimessä sekä julkisen vallan, yritysten ja yksilöiden toimintaa ohjaavana ilmiönä. Opiskelija tuntee keskeiset oikeudelliset peruskäsitteet ja rakenteet, mikä mahdollistaa opintojen jatkamisen kaikilla JKK:n oikeudellisten oppiaineiden perusteet -kursseilla. Opiskelija tuntee erilaiset oikeudenalat ja niiden väliset suhteet. Opiskelija tuntee oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen peruslähtökohdat.

SISÄLTÖ:
1. Oikeuden merkitys yhteiskunnallisen päätöksenteon ytimessä
2. Oikeuden merkitys julkista valtaa, yrityksiä ja yksilöitä ohjaavana ilmiönä
3. Suomen oikeusjärjestys, sen rakenne ja systematiikka
4. Suomen oikeusjärjestyksen suhde kansainväliseen oikeuteen ja EU-oikeuteen
5. Eri oikeudenalat ja niiden väliset suhteet
6. Oikeudellisten ongelmien ratkaisemisen peruslähtökohdat
7. Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden pääpiirteitä
8. Julkisoikeuden pääpiirteitä
9. Oikeustieteiden opetus ja opiskelu Tampereen yliopistossa

Yleiskuvaus

Huom! Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt ti 18.12.2012.

KATYVP11 -kurssi on sekä hallintotieteiden perusopintoihin että kauppatieteiden perusopintoihin sisältyvä opintojakso. Opintojakso sisältyy myös Oikeustieteiden yhteiset opinnot -opintokokonaisuuden opintojaksoihin.

KATYVP11 -opintojakso on pakollinen edeltävä kurssi seuraaville Oikeustieteiden yhteiset opinnot -opintokokonaisuuden opintojaksoille: HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet; KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet; KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet. Näiden kurssien tenttitulosta ei rekisteröidä ennen kuin KATYVP11 -kurssin tenttitulos on tullut.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään ma 17.12.2012. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista (ma 7.1.2013), peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

Opettajat

Pekka Nykänen, Vastaava opettaja
Pekka Länsineva, Opettaja
Risto Väntsi, Opettaja

Opetus

7.1.2013 – 11.2.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 7.1.2013 - 11.2.2013 viikoittain klo 16-20, päätalo ls. A1, paitsi ma 21.1. klo 16-20 päätalo juhlasali

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luennot 24 h
Tentti viimeisellä luentokerralla 11.2. klo 16-20 (tähän tenttiin ei tarvitse ilmoittautua). Uusintatentit (2 kpl) to 28.2.2013 klo 17-18, Pinni B ls.1097, tähän tenttiin ei tarvitse ilmoittautua) ja ti 26.3. klo 16.00 päätalo juhlasali (ilmoittautuminen).

Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat ti 26.3.2013 uusintatenttiin sähköisesti osoitteessa www.uta.fi/nettirekka viimeistään 7 päivää ennen tenttiä.

Oppimateriaalit

1.Hoppu, Esko - Hoppu, Kari: kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 2003 tai uudempi painos, luvut 1-3.

2.Tuori, Kaarlo: Julkisoikeuden perusteet, 2000, s. 1–98.

3. Muu opettajan vuosittain osoittama materiaali.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle KATYVP11

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt ti 18.12.2012.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (150 opiskelijaa).

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden (150) mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Ilmoittautumisen alkaminen ilmoitetaan myöhemmin. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

***************

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352