x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYY5A Johdatus etiikkaan 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson YKYY5 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia (5 op) tavoitteena on perehdyttää opiskelija etiikan ja yhteiskuntafilosofian tärkeimpiin historiallisiin ja moderneihin kysymyksiin. Opintojakso muodostuu kahdesta osakokonaisuudesta: a) etiikka (2 op) ja b) yhteiskuntafilosofia (3 op), joista tämä luentosarja kattaa ensimmäisen, ja kevätlukukaudella järjestetään toinen. Luentosarjalla tutustutaan ensin filosofisen etiikan tärkeimpiin historiallisiin muotoiluihin. Luentosarjalla perehdytään myös moderneihin keskusteluihin vapaudesta, oikeudesta, vastuusta, jne. Tavoitteena on oppia tunnistamaan ja pohtimaan toimintamme filosofisia taustaoletuksia, sekä analysoimaan konkreettisten eettisten ongelmien eri puolia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luentosarjalle ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Opettajat

Opetus

7.9.2012 –
Luento-opetus 22 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: luennolle osallistumisen asemesta opintojakso on mahdollista suorittaa sähköisenä kirjatenttinä, jota varten luetaan: 

Tännsjö, Thorbjörn 2008. Understanding ethics: an introduction to moral theory. Edinburgh: Edinburgh University Press.