x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA4A Tieteenfilosofia 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu luennoista ja ennalta jaettavasta materiaalista. Kurssin tarkoituksena on antaa vastauksia kysymyksiin, mitä on tieteenfilosofia ja mitä on tiede. Kysymyksiin etsitään vastauksia kahdesta näkökulmasta; toisaalta positivismin toisaalta hermeneuttisen/ymmärtävän tietoteorian. Näiden näkökulmien kautta tarkastellaan sellaisia tieteenfilosofian ydinasioita kuin käsitteen- ja teorian muodostus, tieteellinen päättely, selittäminen ja ymmärtäminen tieteessä, tieteen edistys ja tieteelliset vallankumoukset.

Luentojen taustaksi jaetaan kaikille etukäteen luettavaksi kaksi tieteenfilosofian alaan kuuluvaa tekstiä, joista ilmoitetaan myöhemmin.

Opettajat

Erna Oesch, Vastaava opettaja
erna.oesch[ät]uta.fi

Opetus

18.1.2013 – 8.3.2013
Luento-opetus 16 tuntia
Pe 18.1.2013 - 8.3.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3116

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kurssin moodle-alueelle on nyt lisätty avain FILAEO. Pyydän kurssilaisia kirjoittautumaan sivulle lisäämällä tietonsa osallistujaluetteloon. Moodlesta löytyvät kurssiin liittyvät artikkelit ja muuta oheismateriaalia.