x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATLAP21 Tilinpäätösraportoinnin perusteet (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen periaatteet hyväksikäyttäjän näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää tilinpäätösasiakirjojen rakenteet ja osaa tulkita yritystoiminnan tavanomaisia taloudellisia tunnuslukuja.

Sisältö
Opintojakson aihealueet ovat: Tilinpäätösraporttien sisältö ja laatiminen; Kirjanpidon ja tilinpäätöksen periaatteet; Kassavirtalaskelmat.

Yleiskuvaus

Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt. Voit tiedustella vapaita opiskelupaikkoja opetuksen alkuun asti.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään to 10.1.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista (ti 29.1.2013), peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkamisen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

Opettajat

Sari Leipälä, Opettaja
Hannele Mäkelä, Opettaja

Opetus

29.1.2013 – 5.3.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 29.1.2013 - 5.3.2013 viikoittain klo 16-20, päätalo ls. D10A, paitsi tiistai 26.2. klo 16-20 päätalo juhlasali
To 14.3.2013 klo 16-20, päätalo ls. A1, Huom ! Korvaava luento (5.3. perutun tilalla)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luennot 24 h
Luentojen lisäksi tentit, I tentti to 21.3.2013 klo 16-20, päätalo ls. D10a (tähän tenttiin ei tarvitse ilmoittautua).

Uusintatentti JKK:n yleisenä tenttipäivänä ti 23.4. klo 16-20, pt. ls. D10a+b, avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tenttiin sähköisesti nettirekassa 7 päivää ennen tenttiä.
Huom! Kaksi tenttimahdollisuutta.

Luennot ja kirjallisuus tentitään samassa tentissä.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/oppimateriaali:
1. e-aineisto: luentomateriaali opintojakson kurssisivuilla

2. Horngren-Sundem-Elliot-Philbrik: Introduction to Financial Accounting, 10. painos, Pearson,  Luennoitsijan ilmoittamin osin.

3. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle KATLAP21

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt ti 15.1.2013.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (80 opiskelijaa).

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden (150) mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Ilmoittautuminen alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352