x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yritysjuridiikan keskeiset käsitteet ja yritysjuridiikan perusasiat. Opiskelija osaa soveltaa yritysjuridiikan taitojaan yritysjuridiikan erityisopintojaksoissa ja yrityksen käytännön toiminnassa. Opiskelija osaa varautua yrityksen oikeudellisiin riskeihin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Janne Ruohonen, Vastaava opettaja

Opetus

12.3.2013 – 26.3.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 12.3.2013 klo 16.30-20.30, päätalo juhlasali
To 14.3.2013 klo 16.30-20.30, Linna, Väinö Linna-sali
Ti 19.3.2013 klo 16.30-20.30, päätalo ls. D10A
To 21.3.2013 klo 16.30-20.30, Linna, Väinö Linna-sali
Ti 26.3.2013 klo 16.30-20.30, Pinni ls B1096
Tentti
To 4.4.2013 klo 16.30-18.30, päätalo ls. A1, Uusinnat ti 23.4. klo 16-20 ja ti 21.5. klo 16-20 päätalo ls. D10a+b

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Verkkokirja: Hoppu, E.–Hoppu, K.: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 2007 tai uudempi (luvut 4 - 17).
Bruun, N.–von Koskull, A.: Työoikeuden perusteet. 2012 tai uudempi.

Muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Lisätiedot

Tämän kurssin pakollinen edeltävä kurssi on KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op (tai aikaisempi vastaava kurssi JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen 3 op).