x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ533 Opettajaksi yliopistoon 2 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Yleiskuvaus

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät osaamistavoitteiden asettamisen merkityksen sekä arvioinnin tehtävät ja roolin yliopistollisen koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
- ymmärtävät linjakkaan opetuksen idean ja osaavat soveltaa sitä käytäntöön
- osaavat ohjata eri menetelmin oppimistoimintaa yliopisto-opetuksessa

Kurssi on suunnattu Tampereen yliopiston tieteenalayksiköiden eri alojen tohtoriopiskelijoille. Osallistuminen ei edellytä kokemusta opettamisesta eikä erityisiä taustaopintoja.

Kevätlukukaudella 2013 tutkijakoulun opetustarjonnassa pilotoidaan Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op) -kokonaisuutta, joka muodostuu
jaksoista Opettajaksi yliopistoon 1 ja 2. Kokonaisuus on ollut aiemmin tarjolla yliopiston opetushenkilöstölle, mutta nyt sitä tarjotaan myös opetuskokemusta vailla oleville tohtoriopiskelijoille. Pilotoinnin jälkeen päätetään siitä, miten usein ja millaista yliopistopedagogista koulutusta tarjotaan tutkijakoulussa jatkossa.

Opetussuunnitelma vastaa yliopiston henkilöstölle suunnattua koulutusta (http://www.uta.fi/edu/yliopistopedagogiikka/koulutus.html#10op).

Kurssin aikana osallistujat perehtyvät opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin linjakkaana kokonaisuutena sekä akateemisten työprosessien ohjaamiseen.

- Opetus linjakkaana kokonaisuutena ja osana opetussuunnitelmaa
- Akateemisten työprosessien ohjaus
- Osaamistavoitteiden asettaminen
- Osaamisen ja oppimisen arvioinnin perusteet

Kurssin aikana työskennellään monitieteisessä ryhmässä luoden vertaisverkostoa yli yksikkörajojen. Opintojakso koostuu lähiopetuspäivistä (torstaisin 14.3., 4.4.,25.4., 16.5. klo 9-15), lukupiirityöskentelystä lähiopetuspäivien välillä (sis. harjoittelua), kirjallisuuteen perehtymisestä ja omaa opetusta koskevasta kehittämistehtävästä. Opintojen aikana hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä (moodle).

Opetusmenetelmiä koskeva osaaminen karttuu opetuksen toteutustapojen kautta, jonka vuoksi edellytetään aktiivista osallistumista vuorovaikutukseen lähiopetuksessa, verkossa ja ryhmätyöskentelyssä.

Ilmoittautuminen netti-opsussa 26.11.-9.12.2012. Kurssille valitaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssivalinnassa etusijalla ovat hakijat, jotka sitoutuvat opiskelemaan Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op) kokonaisuudessaan (ks. Opettajaksi yliopistoon 1).

Opiskelijat ilmoittautuvat erikseen molemmille kursseille. Jos molempiin kursseihin (= 10 op kokonaisuuteen) ilmoittautuneita on enemmän kuin 20 opiskelijaa, käytetään valintaperusteena alinta molempien kurssien yhteenlaskettua ilmoittautumisen sijalukua tai jos se on kahdella tai useammalla opiskelijalla sama, opiskelijan alinta ilmoittautumisen sijalukua jommalla kummalla kurssilla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Johanna Annala, Vastaava opettaja

Opetus

14.3.2013 – 16.5.2013
Pienryhmäopetus 24 tuntia + 4 tuntia Verkossa
Opettajaksi yliopistoon 2
To 14.3.2013 klo 9-15, Ls A31 (Päätalo)
To 4.4.2013 klo 9-15, Ls A31 (Päätalo)
To 25.4.2013 klo 9-15, Ls A31 (Päätalo)
To 16.5.2013 klo 9-15, Ls A31 (Päätalo)
Lukupiiri 6 tuntia + 3 tuntia Verkossa
Harjoitukset 5 tuntia
Itsenäinen työskentely 93 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Oppimisen ja osaamisen kehittymisen arviointia toteutetaan lähipäivien työskentelyssä ja lukupiirin tehtävissä (ml. harjoittelu), sekä osallistujan toteuttaman kehittämistehtävän avulla. Arviointi kohdistuu siihen, miten osallistuja jäsentää oman opetuksensa kehittämistehtävän, tutkii siihen liittyviä ongelmia ja ratkaisuja ja arvioi omaa oppimistaan kehittämistehtävän toteuttamisen aikana.