x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POHA15 Erikoisalaviestintä ja terminologia 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
–ymmärtää erikoisalaviestinnän ominaispiirteitä
–ymmärtää terminologisen tutkimuksen peruskäsitteitä ja menetelmiä
–osaa soveltaa terminologisia menetelmiä eri alojen käsitteiden ja termien analysoinnissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marja Kivilehto, Vastaava opettaja

Opetus

9.1.2013 – 27.2.2013
Luento-opetus
Ke 9.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4079 (kieliteknologialuokka)