x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAA15 Organisaatioiden muutos ja kehittäminen (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lähestyä organisaatioita erilaisista teoreettisista näkökulmista. Näiden pohjalta hän osaa eritellä organisaatiorakenteita ja arvioida niiden tarkoituksenmukaisuutta kulloinkin organisaatiossa suoritettaviin tehtäviin ja omaksuttuun strategiaan nähden. Opiskelija ymmärtää organisaatioiden muutos- ja uudistumisdynamiikan perusteet. Hän hallitsee ajattelumalleja, joilla on mahdollista kehittää ja parantaa organisaatioiden toimivuutta.

Sisältö
Opintojakson aihealueet ovat: Organisoimisen teoria, organisaatiorakenteet ja organisaatiosuunnittelu; Organisaatiot monimutkaisina systeemikokonaisuuksina ja niiden muutosdynamiikka; Organisaatioiden kehittämisen perinteet ja mallit; Organisaatiorakenteiden uudistaminen; Organisaatioverkot arvoverkkoina.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Elias Pekkola, Vastaava opettaja

Opetus

20.2.2013 – 28.2.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 20.2.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 16.00-20.00, Pinni B ls.1100
To 21.2.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 16.00-20.00, Pinni B ls.1100
TENTTI
Ke 6.3.2013 klo 16.00-18.00, päätalo ls. D10a, Huom! Luentotentti
Kirjatentti 4 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

luennot 20 h, joiden jälkeen tentti ke 6.3.2013 klo 16-18. Tähän tenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen.
Uusintatentit ilmoitetaan erikseen.

kirjatentti 4 h
kirjallisuus tentitään  sähköisesti

Oppimateriaalit

Morgan, Gareth: Images of Organization. SAGE, Updated edition 2006 tai uudempi;

Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot:
Kirjallisuus (painotus 3 op) tentitään sähköisessä tentissä: KATSO OHJE

Sähköinen tentti, jossa suoritetaan kirjallisuus ja opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

Lisätiedot

Aikaisemmin ilmoitettujen kurssien HALHAA13 Henkilöstön johtaminen; HALHAA14 Hyvä hallinto ja valtion rakentaminen -opetusta ei järjestetä avoimena yliopisto-opetuksena keväällä 2013.