x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAA15 Organisaatioiden muutos ja kehittäminen (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lähestyä organisaatioita erilaisista teoreettisista näkökulmista. Näiden pohjalta hän osaa eritellä organisaatiorakenteita ja arvioida niiden tarkoituksenmukaisuutta kulloinkin organisaatiossa suoritettaviin tehtäviin ja omaksuttuun strategiaan nähden. Opiskelija ymmärtää organisaatioiden muutos- ja uudistumisdynamiikan perusteet. Hän hallitsee ajattelumalleja, joilla on mahdollista kehittää ja parantaa organisaatioiden toimivuutta.

Sisältö:
Opintojakson aihealueet ovat: Organisoimisen teoria, organisaatiorakenteet ja organisaatiosuunnittelu; Organisaatiot monimutkaisina systeemikokonaisuuksina ja niiden muutosdynamiikka; Organisaatioiden kehittämisen perinteet ja mallit; Organisaatiorakenteiden uudistaminen; Organisaatioverkot arvoverkkoina.

Yleiskuvaus

Katso ilmoittautuminen kohdasta: Lisätiedot.

Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vaadittavat edeltävät opinnot huomioiden. Edeltävät opinnot HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen 5 op tai HAP110 Hallintotieteen perusteet 5 op.

Kurssi on hallintotieteiden kandidaattiohjelman hallintotieteeseen suuntaavien (aine)opintojen osa.

Kurssi vastaa aikaisemman opetussuunnitelman kurssia HAA710 Organisaatioanalyysi ja organisaation kehittäminen.

Aikaisemmin ilmoitettujen kurssien HALHAA13 Henkilöstön johtaminen; HALHAA14 Hyvä hallinto ja valtion rakentaminen -opetusta ei järjestetä avoimena yliopisto-opetuksena keväällä 2013.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään ke 6.2.2013. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista (ke 20.2.2013), peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

Opettajat

Elias Pekkola, Vastaava opettaja

Opetus

20.2.2013 – 28.2.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 20.2.2013 klo 16.00-20, Pinni B ls.1100
To 21.2.2013 klo 16.00-20, Pinni B ls.1100
Ke 27.2.2013 klo 16.00-20, Pinni B ls.1100
To 28.2.2013 klo 16.00-20, Pinni B ls.1100
Kirjatentti 4 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luennot 22 h
Luentojen lisäksi tentti ke 6.3.2013 klo 16.00-18.00 (tähän tenttiin ei tarvitse ilmoittautua) päätalo ls. D10a. Uusintatentit (2) ti 26.3.2013 klo 16-20 päätalo juhlasali ja ti 23.4.2013 klo 16-20 pt.ls. D10a+b.

Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat uusintatentteihin NettiRekan kautta viimeistään 7 päivää ennen tenttiä.Kirjatentti 4 h sähköisenä tenttinä, jossa suoritetaan kirjallisuus ja opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

Oppimateriaalit

Morgan, Gareth: Images of Organization. SAGE, Updated edition 2006 tai uudempi;

Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot:
Kirjallisuus (painotus 3 op) tentitään sähköisessä tentissä: KATSO OHJE

Sähköinen tentti, jossa suoritetaan kirjallisuus ja opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle HALHAA15:
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (50 opiskelijaa) vaadittavat edeltävät opinnot huomioiden: HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen 5 op tai HAP110 Hallintotieteen perusteet 5 op. Muista toimittaa opintosuoritusote vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.
Ilmoittautuminen päättyy pe 18.1.2013. Opiskelijavalinnan tuloksesta ilmoitetaan to 24.1.2013 lähtevällä kirjeellä.
Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti (100) ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt: koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820.  Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352&a