x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOPP4.5 Sukupuolentutkimus (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käsitys siitä, miten jako naiseuteen ja mieheyteen tuottaa sukupuolia ja seksuaalisuuksia risteytyessään muihin eroihin ihmisten jokapäiväisessä toiminnassa. Hän tuntee tapoja, joilla tutkimuksessa on jäsennetty sukupuolia ja seksuaalisuuksia yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä.

Yleiskuvaus

Yhteisopetuksena tutkinto-opetuksen kanssa.

Opintojaksolla opiskelija perehtyy sukupuolentutkimusta käsittelevän kirjallisuuden kautta erilaisiin tapoihin tuottaa sukupuolia ja seksuaalisuuksia. Seminaarissa harjoitellaan tieteellisten tekstien analyyttistä lukemista sekä feministisen tutkimuksen tarjoamien teoreettisten käsitteiden hyödyntämistä sosiaalisen todellisuuden hahmottamisessa.

Opettajat

Opetus

22.10.2012 – 10.12.2012
Luento-opetus
Luennot
Ma 22.10.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B:n luentosali B1097 (Kanslerinrinne 1)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Tentitään kolme kirjaa.

Kaikille pakollinen:

Saresma ja Rossi ja Juvonen (toim.) (2010) Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino .

Valitaan kaksi näistä:

Jokinen (2005) Aikuisten arki. Helsinki: Gaudeamus.

Juvonen (2002) Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Tampere: Vastapaino.

Kyrölä & Harjunen (toim.) (2007) Koolla on väliä! Lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli. Like.

Rossi (2003) Heterotehdas. Televisiomainonnasta sukupuolituotantona. Gaudeamus.

Urponen (2010) Yli kaikkien rajojen? Helsingin Olympialaiset ja Armi Kuusela kansainvälisyyden kynnyksellä. SKS.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen jakso. Jaksoista SOPP4.1-SOPP4.5 ja STPP1 valitaan kolme valinnaista jaksoa. Tämän jakson opetus on Tampereella.

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen, josta tulee lisätietoja moodlen kautta.