x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOPP4.4 Sosiaalipsykologia (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa sosiaalipsykologian ajatteluperinteitä ja tunnistaa niiden käyttövoiman ihmisen ja sosiaalisten ilmiöiden tarkastelussa.

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu luennoista, pienryhmäharjoituksista ja jaksoon liittyvän kirjallisuuden käsittelystä.

Iltaopetusta. Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille ensisijaisena tarjottava toteutus, mutta myös tutkinto-opiskelijoiden päiväopetusryhmään varataan paikkoja. Lisätietoja päiväopetusmahdollisuudesta opintojen alkaessa.

Kurssilla tutustutaan sosiaalipsykologiseen ajatteluun ja sosiaalipsykologian tarjoamiin näkökulmiin. Kurssi koostuu luennoista sekä ajatteluperinteitä edustavien ja niitä käsittelevien tekstien lukemisesta ja keskustelemisesta pienryhmissä. Pienryhmissä käsiteltävät tekstit sovitaan kurssin alussa opettajan kanssa.

Opettajat

Opetus

13.11.2012 – 12.2.2013
Luento-opetus
Luennot
Ti 13.11.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096 (Kanslerinrinne 1)
Ti 20.11.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096
Ti 27.11.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096
Ti 4.12.2012 klo 18.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096
Ti 11.12.2012 klo 17.00-19.30, Pinni B:n luentosali B1096
Ti 15.1.2013 klo 17.00-19.30, paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 29.1.2013 klo 17.00-19.30, paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ti 12.2.2013 klo 17.00-19.30, paikka ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luentosarjasta suullinen tentti.

Oppimateriaalit

1. Burr (2004) Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä. Tampere: Vastapaino.

2. Hänninen, Partanen & Ylijoki (toim.) (2001) Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä. Tampere: Vastapaino.

3. Suoninen, Pirttilä-Backman, Lahikainen & Ahokas(2010) Arjen sosiaalipsykologia. WSOYpro. (luvut 1-3 ja 6).

4. Pennington (2005) Pienryhmän sosiaalipsykologia. Gaudeamus.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen jakso. Jaksoista SOPP4.1-SOPP4.5 ja STPP1 valitaan kolme valinnaista jaksoa. Tämän jakson opetus on Tampereella.