x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STOOP4 Suomen kielen oppiminen ja opetus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomi toisena kielenä -opettajan opinnot
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee toisen kielen oppimisen keskeiset teoriakysymykset. Hän osaa tarkastella toisen kielen oppimiseen liittyviä ilmiöitä niin kognitiivisesta, funktionaalisesta kuin kielen rakenteenkin näkökulmasta. Opiskelija osaa arvioida oppimateriaaleja, laatia harjoituksia ja suunnitella opetustuokioita S2-oppijoille ja hän osaa käyttää teoriatietoa avukseen niissä. Opiskelija osaa pitää opetustuokioita ei-äidinkielisten ryhmäopetuksessa. Hän tunnistaa opetustyön taustalla vaikuttavia tekijöitä ja osaa analysoida niitä kriittisesti.

Yleiskuvaus

Luennot 24 t. sekä oppituntien seuraamista ja niistä raportointi 10 t. Oman oppimisen arviointi ja kehityskeskustelu 2 t. TAKK-vierailu 4 t.

Opettajat

Opetus

11.1.2013 – 19.4.2013
Luento-opetus
Pe 11.1.2013 - 19.4.2013 viikoittain klo 14.00-15.30, Pinni B3108

Lisätiedot

S2-opintoihin on erillinen haku.