x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STOOP3 Puhe ja tekstit S2-näkökulmasta 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomi toisena kielenä -opettajan opinnot
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa suomen kielen puheen, keskustelun sekä tekstitason ilmiöitä, jotka ovat olennaisia S2-kontekstissa. Hän osaa havainnoida, analysoida ja selittää suomenkielisessä puheessa ja teksteissä esiintyviä ilmiöitä, erityisesti sellaisia ilmiöitä, jotka ovat ominaisia juuri suomen kielelle. Hän osaa ottaa huomioon näitä ilmiöitä opetuksen suunnittelussaan.

Yleiskuvaus

Luennot ja harjoitukset 34 t., maamerkkityöskentely 18 t./ryhmä (pienryhmiä on neljä).

Opettajat

Yrjö Lauranto, Vastaava opettaja

Opetus

13.3.2013 – 17.5.2013
Luento-opetus
Ke 13.3.2013 - 15.5.2013 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B4115, ei opetusta 1.5. ja 8.5.
Poikkeukset:
15.5.2013 klo 8.00 –11.00 , tentti
Pe 15.3.2013 - 17.5.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3108, ei opetusta 29.3., 3.5., ja 10.5.
Poikkeukset:
26.4.2013 klo 12 –16

Lisätiedot

S2-opintoihin on erillinen haku.